Pracodawcy muszą uważać na sprzeczne stanowiska i ich nieoczekiwane zmiany.

Ubiegły rok i początek 2017 r. to czas istotnych dla przedsiębiorców opinii wydawanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotyczyły one przede wszystkim interpretacji przepisów ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1886), ale też kwestii związanych z ustalaniem efektu zachęty. Problem w tym, że interpretacje ulegały częstym zmianom w okresie zaledwie kilku miesięcy, co powodowało zamieszanie wśród pracodawców i niepewność, czy nie naruszają przepisów.

1. Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON