NIK alarmuje, że zarządy powiatów nie wykonują obowiązków nadzorczych nad rodzinami zastępczymi.
Ostatni raport NIK dotyczący funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej nad dziećmi wskazuje, że jego podstawowym problemem jest zbyt mała liczba opiekunów i niewydolny system ich pozyskiwania. Okazuje się jednak, że słabą stroną jest też kontrola sprawowana nad rodzinami zastępczymi przez powiatowe władze. Nie lepiej jest na poziomie wojewodów, którzy często mają zbyt mało pracowników, aby prowadzić działania kontrolne.
Potrzebne standardy