Pracodawcy zatrudniający co najmniej dziesięciu pracowników do 31 stycznia muszą złożyć informacje niezbędne do ustalenia składki wypadkowej.
Firmy mają obowiązek przekazania do ZUS danych będących podstawą do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2016 r. Do druku ZUS IWA należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które miały miejsce w zeszłym roku. Oznacza to, że w zgłoszeniu pracodawca uwzględnia tylko tych poszkodowanych, którzy ulegli urazom w czasie zdarzeń zarejestrowanych jako wypadki przy pracy nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia danego roku. Jeśli wypadek miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, ale został dopiero zarejestrowany w styczniu 2017 r., to zostanie on uwzględniony dopiero za rok.
Reklama
Informacja o liczbie wypadków ma wpływ na wysokość składki. Dlatego wśród informacji które trafiają do ZUS, są także dane dotyczące liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięciu ubezpieczonych miesięcznie. Równocześnie firmy te muszą być zgłoszone jako płatnicy składek od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku. Muszą być także wpisane do rejestru REGON w roku, za który była składana informacja.