Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych od stycznia 2009 r., muszą sprawdzić, czy według zmienionych zasad ustalania składu personelu osiągnęli tzw. efekt zachęty.
Tak wynika z komunikatu przedstawionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wyjaśnia on, jak mają postępować pracodawcy w związku z nowymi wytycznymi w sprawie wykazywania stanów zatrudnienia w poz. 39 i 41 na wnioskach Wn-D o dopłaty do pensji. Jak już pisaliśmy na łamach DGP, w sierpniu 2016 r. PFRON po otrzymaniu nowego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zmienił treść objaśnień do wspomnianego formularza. Wskazał w nich, że do składu personelu oprócz osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, praktykantów i studentów nie należy zaliczać również pracowników na urlopach bezpłatnych i świadczeniu rehabilitacyjnym.
Prawidłowe wyliczenie liczby pracowników jest kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o dopłaty do pensji, bo w przypadku nowo zatrudnianej osoby niepełnosprawnej pracodawca musi zgodnie z unijnymi przepisami wykazać, że wystąpił tzw. efekt zachęty. Można go osiągnąć metodą ilościową, co w praktyce oznacza konieczność wykazania, że w miesiącu przyjęcia takiego pracownika nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy. Zmienione zasady ustalania stanu zatrudnienia mogą dla części pracodawców skutkować tym, że w momencie przyjmowania nowego pracownika nie osiągnęli jednak efektu zachęty i nie powinni otrzymywać dopłat do pensji.