Koordynator bhp w szpitalu musi współpracować z firmami zewnętrznymi

autor: Edmund Guzowski16.12.2008, 11:20; Aktualizacja: 16.12.2008, 11:20

Kodeks pracy stanowi, że nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji, umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad w dziedzinie bhp.

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl

Polecane

Komentarze (28)

 • Mediator(2009-02-05 21:46) Zgłoś naruszenie 00

  Panie st.specjalista bhp zatrudniony w szpitalu w ...?
  Art. 208 kodeksu pracy obowiązuje również pańskiego pracodawcę!
  Nie powinien Pan podważać treści obowiązującego prawa, lecz doradzić swemu pracodawcy, jak ma wykonywać swoje obowiązki. Może w ten sposób skoncentruje się Pan na realizacji swoich obowiązków służbowych.

  Odpowiedz
 • Polityk(2009-08-21 18:00) Zgłoś naruszenie 00

  Panie T.K. Twardowski
  Zbliża się kampania wyborcza na urząd prezydenta. Proponuje zgłosić się na kandydata. Może nie będzie miał czasu na bałamucenie internautów.

  Odpowiedz
 • Tytus Kazimierz Twardowski(2010-04-06 09:24) Zgłoś naruszenie 00

  Analizując obecnie obowiązujacy zestaw przepisów prawnych także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wg mnie należy stwierdzić, że to pracodawca odpowiada za stan bhp w swoim zakładzie pracy. Oczywiście w momencie podpisania umowy z firmą realizującą na jego terenie określony zakres prac winien przekazać teren na którym się te prace odbywają, a stąd przekazuję część odpowiedzialności temu pracodawcy który realizuje w tym miejscu pracę. Stąd obowiązek porozumienia się, aby wzajemnie sobie (swoim pracownikom) nie zagrażały warunki wykonywania pracy. (Tu przypatrzcie się Państwo jak są ustwiane np dżwigi budowlane na budowach realizowanych na terenie innego zakładu pracy lub drogom transportowym do tych b.)
  W dużym zakładzie pracy trudno, aby pracodawca sam (osobiście) mógł realizować kodeksowy obowiązek. Realizuje to przez swój organ kontrolny i doradczy czyli swoją Służbę Bhp. Pracodawca podejmujący sie wykonania określonych prac (szczególnie budowlano-montażowych również na terenie przekazanym jemu na czas wykonywania tych prac poprzez swoją Służbę realizuje swoje obowiązki Bhp. Nikt z tego go nie zwolni. Może to robić sam lub porzez swoją służbę bhp.
  I tu jes miejsce dla Koordynatora ds bhp. Generalnie powinien to być moim zdaniem fachowiec z zakresu realizowanych prac powołany na podstawie porozumienia obydwu pracodawców. Mógł by to być "ostatecznie" behapowiec jednej z tych współpracujących firm, a szczególnie tej zlecającej wykonanie robót, gdyby był fachowcem w dziedzinie w której jest ta praca realizowana (jako, że nie jest to w zakresie zadań realizowanych - rozp. - to moim zdaniem za określoną zapłatę, bo jes to zadanie dodatkowe wychodzące poza ustawowy zakres obowiązków). Oczywiście wówczas przejmuje i ponosi odpowiedzialność nie tylko przed pracodawcą czy pracodawcami, ale także moralną za to co tam się dzieje szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście moim zdaniem może tak być wyjątkowo, tylko wówczas, gdy realizowane prace są w zakresie specjalizacji tego "behapowca". To nie jest jego zadanie ustawowe.
  Inna sprawą jest fakt, iż należy się cieszyć, iż Kodeks pracy (co byśmy o nim nie sądzili) jest w ogóle przestrzegany i jest nawet Koordynator ds bhp.

  Odpowiedz
 • pok(2010-03-30 15:23) Zgłoś naruszenie 00

  Ale bzdet Prawnika jakiś ****** mizdzi behapowców i zatroskanych obserwatorów. Tytus Kazimierz Twardowski ma racje pracownik służby bhp nie moze byc kordynatorem bo niby kogo by sprawdzał sam na sobie robił kontrole. Eh prawnicy za 10. Myśleć a nie tłoczyc w głowy głupoty autora i pewnie takich samych wykładowców.

  Odpowiedz
 • Zatroskany Obserwator III(2010-03-28 17:16) Zgłoś naruszenie 00

  Panie Zatroskany II
  Z tym pytaniem należy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Proponuję opublikować ich odpowiedzi.

  Odpowiedz
 • Zatroskany Obserwator II(2010-03-07 16:15) Zgłoś naruszenie 00

  Dlaczego toleruje się fałszywe zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich oraz szkoleń wstępnych i okresowych bhp?

  Odpowiedz
 • Zatroskany Obserwator(2010-03-07 16:07) Zgłoś naruszenie 00

  Myślę, że pewne wypowiedzi niektórych internautów nie świadczą o nich niewiedzy, lecz wynikają z obawy przed uświadomieniem przez ich pracodawców, czego pracodawcy powinny wymagać od swych behapowców.
  Osoby wykonujące zadania służby bhp powinny podlegać okresowym ocenom swej przydatności przez komisje powoływane przez PIP i kuratoria oświaty.

  Odpowiedz
 • Tytus Kazimierz Twardowski(2010-02-21 00:29) Zgłoś naruszenie 00

  Jeżeli nasz kochany "pracownik" jest naprawdę pracownikiem to powinien wiedzieć i rozumieć, że jego zdrowie, bhp i " dobry behapowiec" są na lata pracy jedynymi jego przyjaciółmi w zakładzie pracy. Głęboko upośledzeni to lepiej rozumieją niż nasz zabierający tu głos "pracownik". To z pewnością nie jest pracownik tylko "pracownik".

  Odpowiedz
 • Behapowiec(2009-11-22 12:05) Zgłoś naruszenie 00

  Panie Pracownik!
  Byłoby dobrze, gdyby Pan i Pana pracodawca zainteresowali się sprawami bhp,zanim ulegnie Pan wypadkowi.

  Odpowiedz
 • pracownik(2009-11-17 20:14) Zgłoś naruszenie 00

  bhp to banialuki!!! niech to do was dotrze interesuje to tylko was

  Odpowiedz
 • Tuytus Kazimierz Twardowski(2009-09-08 00:34) Zgłoś naruszenie 00

  Ale w żadnym miejscu w podstawach prawnych naszego działania, powtarzam w żadnym nie jest napisane, że powinien lub chociaż, że może to być
  "behapowiec". Natomiast napisano, że nic (nawet wyznaczenie koordynatora) nie zwlnia pracodawcy z zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. Jeżeli ktoś zna, chociaż jeden akt prawny, chociaż jeden, w którym jest mowa o tym, że behapowiec jednego zakładów pracy winien być wyznaczony, może być wyznaczony koordynatorem bhp, wyznacza się behapowca, to bardzo proszę o pomoc i podanie mi. Nie można wyciągać wniosków z tego zapisu, że jak koordynator bhp to behapowiec. Nadinterpretacja.

  Odpowiedz
 • Bechapowiec-koordynator(2009-09-04 19:52) Zgłoś naruszenie 00

  Panie T.K. Twardowski
  Jako behapowiec stara się Pan przekonywać, że koordynatorem bhp nie może być behapowiec. Otóż z art. 208 kodeksu pracy nie wynika, że behapowiec nie może być tym koordynatorem.

  Odpowiedz
 • Tytus Kazimierz Twardowski(2009-09-02 00:34) Zgłoś naruszenie 00

  To nie są pomysły moje. Przecież ja tego nie wymyśliłem. Zawarłem calą wykładnię prawną. Koordynator bhp w naszym systemie prawnym nie jest behapowcem. Tylko tyle. To jest prawo. A prawo jest prawem. trzeba je umieć czytać. No i potem przestrzegać. Nadinterpretacja jest czasem wygodna, ale i czasem kosztowna. I nic tu nie ma wspólnego polityka.

  Odpowiedz
 • Behapowiec-koordynator.(2009-08-20 08:07) Zgłoś naruszenie 00

  Panie T. K. Twardowski!
  Gratuluję pomysłu. Jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Każdy z pracodawców posiada słubę bhp. Otóż Pana zdaniem nie mogą oni wyznaczać kordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu spośród tych "behapowców". To może kordynatorem może być np. dozorca oibiektu, a może sprzątaczka, a może sekretarka jednego z pracodawców. Śmieszą mnie pańskie pomysły.

  Odpowiedz
 • Nauczyciel(2009-01-20 21:51) Zgłoś naruszenie 00

  Panie Techniku BHP!
  Panie Twardowski!
  Może warto w czasie przeznaczanym na obrażanie innych, przeczytać art. 208 kodeksu pracy

  Odpowiedz
 • Tytus Kazimierz Twardowski(2009-08-16 11:12) Zgłoś naruszenie 00

  Może jeszcze raz zabiore głos. Wiele tu padło słów, tak madrych jak i nie mądrych. Jednak mimo wszystko poradziłbym zabierajacym głos, nim go zabiorą, popatrzyli na przepisy prawne i je przeczytali nawt kilka razy.
  Nie do końca art. 208 ( Art. 208. § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
  1) współpracować ze sobą,
  2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
  § 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.) - jest wyjaśnieniem, bo to co tam pisze jest jasne, ale dla pełnego obrazu należy odnieść się do tego art. w świetle rozp. w sprawie służby bhp i i zakresu działania służby bhp i jej uprawnień.
  § 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
  1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
  8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
  19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  2. Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy.
  To może jeszcze K.p.
  Kp. DZIAŁ X Rozdział X
  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Proszę mi powiedzieć gdzie tu jest napisane to co jest głównym przedmiotem naszego sporu.
  Co ma wspólnego kordynator z behapowcem w świetle przepisów a gdyby jeszcze wziąć pod uwagę pp. 2 § 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
  2. Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237[11] § 1 Kodeksu pracy.
  § 3. Służba bhp jest uprawniona do:
  1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
  2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3) występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4) występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
  6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
  7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
  8) wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.
  § 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdzie tu jest mowa o koordynatorze.

  Problem nie leży w pracy lecz w odpowiedzialności. Nie można nakładać odpowiedzialności na człowieka który nie ma takiego zadania zapisanego w zakresie działania. Tu tkwi błąd Pana Guzowskiego. w takich miejscach moim zdaniem myli On prawo z swoimi wizjami, nawet gdybyśmy unali że ma to sens. Nie Pan Guzowski jest tu władny wrażać opinie eksperckie. Podsumowałbym to tak: behapowiec może być prezydentem, jednak prezydent nie może być behapowcem.

  Odpowiedz
 • Prawnik II(2009-07-01 18:28) Zgłoś naruszenie 00

  Pracownik Administracji Publicznej ma rację. Powstaje jednak problem, kto ma dokonywać tej oceny i na jakiej podstawie. Przecież nie na podstawie protokołów kontroli zaprzyjaźnionych inspektorów PIP. Nie wydaje się, by w tej sprawie mógł być przydatny CIOP.

  Odpowiedz
 • Pracownik Administracji Publicznej(2009-06-20 15:20) Zgłoś naruszenie 00

  Szanowni Internauci! Macie kolejny dowód na to, że przypominanie grupom zawodowym o ich obowiązkach zawodowych wywołuje z ich strony wściekłość. Podobne reakcje dostrzegamy u przedstawicieli innych grup.
  Uważam, że wzorem nauczycieli czy pracowników administracji publicznej, okresowej ocenie przydatności zawodowej powinni również podlegać osoby wykonujące zadania służby bhp, w tym także główni specjaliści ds. bhp.
  Członkami komisji oceniającej nie powinni być zaprzyjaźnieni inspektorzy PIP.

  Odpowiedz
 • Prawnik(2009-06-20 14:56) Zgłoś naruszenie 00

  Panie Adamie P. "gł. specjalista bhp"??? Może ma Pan osobisty interes, by ośmieszać rzetelne opinie prawne. Ma Pan nawet do tego prawo. Niech Pan jdnak nie mąci w głowach osobom wykonującym zadania służby bhp. Ich obowiązkiem jest wykonmywanie zadań wynikających z przepisów prawa.
  Pan nie jest od tego, by interpretowć przepisy prawa, lecz je realizować. Dobrze, że autor napisał ten artykuł. Powinien go przeczytać także pański pracodawca i na tej podstawie ocenić pańską przydatność zawodową.

  Odpowiedz
 • Adam P. gł. specjalista bhp(2009-06-16 12:18) Zgłoś naruszenie 00

  Zupełnie przypadkiem otworzyłem ten artykuł i włos mi się na głowie zjeżył. Jak to się stało, że GP udostępniło swoje łamy takiemu ignorantowi. Ten człowiek wyrządza wielką szkodę przyzwoitym uczciwym, kompetentnym specjalistom bhp. Internauta nie będący specjalistą w dziedzinie bhp, nie czytając naszych komentarzy, może banialuki Pana Guzowskiego wziąć za dobrą monetę, to skandal. Przestrzegam wszystkich - internet nie jest źródłem prawa. Muszę jednak pocieszyć szanownych internautów, że i wśród inspektorów PIP zdarzają się rodzynki. W zeszłym roku miałem "spotkanie" z nadinspektorem PIP, któremu uprzytomniłem, że w roku 2004 i 2007 wprowadzono zmiany do rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp i to uważam za swój sukces - po prostu facet nie czytał !! Pozdrawiam wszystkim dążących do wiedzy.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane