Po tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nieoczekiwanie zmienił stanowisko w sprawie tego, kto wchodzi w skład personelu przedsiębiorstwa, pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować. Nie ułatwiają im tego kolejne wyjaśnienia przedstawiane przez fundusz.
Problem z ustalaniem stanu zatrudnienia pojawił się w połowie sierpnia tego roku. Wtedy to firmy zostały zaskoczone tym, że na stronie internetowej PFRON w sekcji zawierającej informacje, jak wypełnić wniosek Wn-D o dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, zmodyfikowana została treść objaśnień dotycząca tego, kogo wliczać do bieżącego stanu zatrudnienia. O ile wcześniej fundusz wskazywał, że z personelu wyłącza się pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich oraz praktykantów i studentów, o tyle po zmianie grupa ta została poszerzona o osoby na urlopach bezpłatnych oraz świadczeniu rehabilitacyjnym.
Prawidłowe wyliczenie składu personelu jest istotne, bo uzyskanie dopłaty do pensji na nowo zatrudnianą osobę jest uzależnione od tego, czy został osiągnięty tzw. efekt zachęty (wymagają tego unijne przepisy traktujące subsydia płacowe jako pomoc publiczną). Można go uzyskać metodą ilościową poprzez wykazanie, że przyjęcie w danym miesiącu osoby niepełnosprawnej do pracy spowodowało wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy. Może się więc okazać, że firma, wyliczając skład personelu zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi PFRON, nie miała osiągniętego efektu zachęty na pracownika i nie powinny na niego przysługiwać subsydia płacowe.
Fundusz zmianę związaną z ustalaniem stanu zatrudnienia tłumaczy otrzymaniem nowego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie interpretacji przepisów o personelu przedsiębiorcy zawartych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. Jednocześnie w odpowiedzi na pytania skierowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) wyjaśnia, że firma jest zobowiązana stosować nowe wytyczne w składanych obecnie wnioskach Wn-D oraz złożyć korekty w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w formularzach przekazanych przed ich pojawieniem się. Dodatkowo pracodawca powinien zaprzestać składania wniosków na osoby, u których nie wystąpił efekt zachęty. Nie będzie natomiast wzywany do zwrotu środków już mu wypłaconych za wcześniejsze miesiące.
– Informacje przekazywane przez PFRON budzą wiele wątpliwości, bo pracodawcy nie wiedzą dokładnie, za jakie miesiące korygować wnioski. Wydaje się, że powinno to dotyczyć okresu od lipca br. do stycznia 2015 r., bo to wtedy wyszło w życie rozporządzenie KE nr 651/2014 – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny w Kancelarii TGC Corporate Lawyers.

Dodaje, że PFRON, zamiast niepostrzeżenie zmieniać objaśnienia, powinien przygotować jasny komunikat na swoją główną stronę internetową, który pokaże firmom prawidłowy sposób postępowania.