W razie urodzenia dziecka przysługują urlopy związane z opieką nad nim. Mogą z nich skorzystać rodzice będący pracownikami, tj. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Podstawowym uprawnieniem, jakie przysługuje rodzicom jest urlop macierzyński.

Jest obowiązkowy i w przypadku urodzenia jednego dziecka trwa 20 tygodni. W przypadku bliźniaków podstawowy urlop macierzyński to 31 tygodni. Trójka dzieci to 33, czwórka 35, a piątka - 37 tygodni. Po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni. Nie może zrezygnować z tego urlopu. Jeśli pozostałe 6 tygodni weźmie ubezpieczony ojciec dziecka — matka może wrócić do pracy. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest płatny. W trakcie urlopu dostaniesz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec pod warunkiem, że jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.