Matka i ojciec mają kilka możliwości, aby móc sprawować opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Sprawdź, kiedy możesz wziąć urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, a kiedy wychowawczy.
Rodzaje urlopów dla rodziców
- Urlop macierzyński jest obowiązkowy
- Urlop rodzicielski. Można go wykorzystać po urlopie macierzyńskim
- Urlop ojcowski. Może go wykorzystać tylko tata dziecka
- Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Można go wziąć zanim dziecko skończy 6 latUrlop macierzyński 2017

Jest obowiązkowy i w przypadku urodzenia jednego dziecka trwa 20 tygodni. W przypadku bliźniaków podstawowy urlop macierzyński to 31 tygodni. Trójka dzieci to 33, czwórka 35, a piątka - 37 tygodni. Po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni. Nie może zrezygnować z tego urlopu. Jeśli pozostałe 6 tygodni weźmie ubezpieczony ojciec dziecka — matka może wrócić do pracy. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest płatny. W trakcie urlopu dostaniesz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec pod warunkiem, że jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Urlop rodzicielski 2017

Urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie rodzicom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub opłacają ubezpieczenie chorobowe. W przypadku urodzenia jednego dziecka trwa on 32 tygodnie. W przypadku narodzin wieloraczków trwa on 34 tygodnie.

Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części i wykorzystać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

Urlop ojcowski

Może go wykorzystać tylko ojciec dziecka. Trwa 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem, niezależnie od tego czy matka posiada ubezpieczenie społeczne. Ojciec może skorzystać z tego urlopu w ciągu 24 miesięcy od urodzenia dziecka. Może go wykorzystać w całości albo podzielić na dwie części, ale muszą one obejmować pełne tygodnie.

Urlop ojcowski jest płatny w 100%. Ojciec dostanie zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop wychowawczy

Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica.

Prawo do niego przysługuje zatrudnionym rodzicom, którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Rodzice mogą z niego skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia.

Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.