Obecnie średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty, czyli rozpoczynającego pracę w szkole, powinno wynosić prawie 2287 zł, z tym że pensja pedagoga na początku kariery nie może być niższa od 1906 zł brutto miesięcznie. Z kolei nauczyciele dyplomowani, czyli ci, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu zawodowego, powinni zarobić w tym roku średnio 4207 zł, ale nie mniej niż 2492 zł.

O 47 proc. mniej

Jeszcze dwa lata temu średnie wynagrodzenie stażysty było o 47 proc. niższe i wynosiło 1546 zł brutto. Średnie wynagrodzenie stażysty stanowiło co najmniej 82 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, a nie jak obecnie – 100 proc. Jednak młodzi pedagodzy nie zarabiali tyle. Ich miesięczna pensja nie przekraczała 1218 zł brutto – tyle wynosiło minimalne wynagrodzenie zasadnicze. Takie płace nie motywowały do podjęcia pracy w szkole. Od 2008 roku resort edukacji wprowadził nowe zasady wynagradzania pedagogów oraz podwyżki. W efekcie ich wynagrodzenia wzrosły średnio o 21 proc. Najwięcej zyskali nauczyciele stażyści.

Od 1 września 2010 r. kwota bazowa będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie o 7 proc., czyli z obecnie obowiązujących 2286,75 zł do 2446,82 zł. Oznacza to, że od września przyszłego roku tyle wyniesie średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty. Natomiast nauczyciela kontraktowego wzrośnie z 2538 zł do prawie 2716 zł.

Kwalifikacje i staż pracy

Średnie wynagrodzenie jest jednak wskaźnikiem ustawowym, który nie zawsze oddaje rzeczywiste zarobki pedagogów. Z analizy przeprowadzonej przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że połowa nauczycieli, czyli około 300 tys. osób, w pierwszej połowie tego roku zarabiała od 1880 do 2880 zł miesięcznie brutto. Tylko 10 proc. pedagogów otrzymywało pensje wyższe niż 3600 zł, a aż 25 proc. niższe niż 1800 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie nauczycieli zależy bowiem od posiadanego stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji, stażu pracy oraz regionu. Z danych firmy Sedlak & Sedlak wynika, że najlepiej opłacano nauczycieli w woj. pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim. Najniższe zarobki oferowano w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Różnice w przeciętnych wynagrodzeniach zależnie od regionu dochodzą nawet do 1 tys. zł. Dodatkowo nauczyciele mogą zarabiać, udzielając korepetycji czy pracując w firmach oferujących kursy przygotowawcze dla maturzystów. Szczególnie poszukiwani są nauczyciele egzaminatorzy – przeszkoleni przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.