Celem doradcy ds. integracji jest utworzenie z dwóch odrębnych firm, które się łączą, jednej, efektywnie działającej korporacji pod kątem personalnym.

Głównym źródłem niepowodzeń podczas przeprowadzania fuzji są kwestie związane z kapitałem ludzkim. Doradca ds. integracji pracowników zajmuje się dopasowaniem kultury organizacyjnej, utrzymaniem kluczowych pracowników i przywództwem. W przeprowadzaniu fuzji i przejęć najtrudniejszy jest aspekt ludzki.

– Mimo iż istnieje świadomość jego wagi, wciąż jest on ignorowany, co w rezultacie kosztuje firmy miliony, ograniczając możliwość osiągnięcia sukcesów – wyjaśnia Stephan Vamos z Hewitt Associates.

Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie pracownikami przed i w trakcie procesu integracji.

– Większość organizacji bierze pod uwagę aspekty związane z integracją pracowników, kiedy jest już za późno – mówi Joanna Chylewska z Hewitt Associates.

Doradca ds. integracji pracowników musi posiadać wiedzę z zakresu HR, bardzo dobrą znajomość procesów organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Najważniejsze jest doświadczenie, dlatego fuzje i przejęcia przeprowadzają zespoły doradców.

Dobry specjalista potrafi nawiązywać kontakty z ludźmi, jest nastawiony na ciągłą zmianę i posiada umiejętności negocjacyjne.