statystyki

Osoba wykonująca zadania służby bhp musi być co najmniej inspektorem

autor: Edmund Guzowski20.01.2009, 11:00; Aktualizacja: 20.01.2009, 11:13

Pracownikami służby bhp lub wykonującymi jej zadania mogą być wyłącznie osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Reklama


Reklama


Osoba, która wykonywała w szpitalu (SP ZOZ) zadania służby bhp, przeszła na emeryturę 1 listopada 2008 r. Pracodawca powierzył te obowiązki pielęgniarce i zamierzał wysłać ją na szkolenie okresowe przewidziane dla tych osób. Podczas kontroli zakwestionowano jednak tę decyzję i nakazano mu powierzyć wykonywanie zadań służby bhp osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie. Pracownik, który dotychczas wykonywał te zadania, miał wykształcenie średnie ogólne, prowadził sprawy bhp od kilkunastu lat i nikt tego nie kwestionował.

Nakaz organu kontroli jest słuszny. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704) w wersji obowiązującej od 1 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468 z późn. zm.) określa bowiem wymagania kwalifikacyjne osób, którym pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp. Gdyby pracownik, który poprzednio wykonywał zadania służby, nie odszedł na emeryturę, mógłby wykonywać te zadania do 30 czerwca 2013 r. Powierzanie wykonywania zadań służby bhp od 1 lipca 2005 r. jest możliwe tylko osobie posiadającej kwalifikacje przewidziane w wersji rozporządzenia obowiązującej od tej daty.

Jeżeli zatem pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie zadań służby bhp własnemu pracownikowi, musi on posiadać co najmniej tytuł inspektora ds. bhp, a więc wykształcenie średnie o tym kierunku lub tytuł specjalisty ds. bhp, a więc studia wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp (specjalista musi legitymować się ponadto co najmniej rocznym stażem pracy w służbie bhp).

Przewidując przejście pracownika wykonującego zadania służby bhp na emeryturę, pracodawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym skierować inną osobę na naukę lub studia w celu uzyskania przez nią odpowiednich kwalifikacji. Ten, który tego nie zrobił, może nadal powierzać wykonywanie zadań służby byłemu pracownikowi poprzez kontynuowanie z nim stosunku pracy nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta musi jednak posiadać aktualne szkolenie okresowe bhp dla tej kategorii pracowników. Taka tymczasowa sytuacja może trwać do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji przez pracownika, któremu SP ZOZ zamierza powierzyć zadania służby bhp. Możliwe jest również wykonywanie w tym okresie zadań służby bhp przez specjalistę spoza zakładu pracy na podstawie art. 23711 par. 2 kodeksu pracy spełniającego obecnie obowiązujące warunki.

Problem ten jest dowodem na to, że warunkiem skutecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zarządzania przez pracodawcę zakładem pracy, w tym także bhp, jest umiejętność przewidywania przyszłych okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania konkretnej instytucji lub podmiotu gospodarczego, w tym także SP ZOZ.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • bezpieka(2012-07-12 11:00) Odpowiedz 00

  aha..cenzura tu działa ze hej! jw. Partia to Placforma Obrzygatelska

 • Shelter(2010-01-04 10:21) Odpowiedz 00

  Co zrobić gdy konkurs ogłoszony przez BIP na pracownika, który ma zajmować sie sprawami BHP wygrywa osoba nie mająca jeszcze takich kwalifikacji a osoby z uprawnieniami zajmują II, III miejsce. Czy mozna taka decyzję zaskarżyć?Pilnie proszę o pomoc!!!

 • POLAK(2011-10-20 10:43) Odpowiedz 00

  Jak rozumiem z tej konwesacji, ,,znawcy " prawa nie wyjaśnią BHP-ocom dokładnego rozumowania przepisów prawa, bo oni studiowali xxxx lat prawo i dlaczego mieli by to robić. Lepiej jest szydzić i dogryzać innym, wyzywać ich od tępych strzał/ -przenośnia- / ale nie wytłumaczyć. Tytus, starszy inspektor musi mieć 3 lata stażu jeżeli ma tylko technika, jeżeli ma studia wyższe to nie. Na stanowisku jednoosobowym bhp można zatrudnić minimum starszego inspektora, dlatego inspektor może być zatrudniany w komórce wieloosobowej. Chyba nic nie pokićkałem . Jeżeli jakoś mogę jeszcze pomóc to na: pelz1@o2.pl

 • Tytus Kazimierz Twardowski(2010-10-01 23:07) Odpowiedz 00

  Czy wszyscy behapowcy nie umieją czyrać, czy TKT to tylko wyjątek?
  Nie jestem beeeehapowcem! Co to za "partyjne" określenie.
  Behapowcem to byłem w latach 70-80-tych.
  Kochany "Wizytatorze". Po co ten ton wyższości. Bądź konkretny. Pisz całymi zdaniami. Pisz jaśniej. Nie wstydź się. Pokaż, że Ty umiesz czytać.

 • Inspektor ds. bhp(2010-04-18 19:08) Odpowiedz 00

  Panie Twardowski!
  Proponuję poszukać tekstu przedmiotowego rozporządzenia, w którym jest także par. 4 ust.2 pkt 1. Na tym polega "czytanie wg ogólnych zasad".

 • Wizytator(2010-05-03 14:54) Odpowiedz 00

  Czy wszyscy behapowcy nie umieją czyrać, czy TKT to tylko wyjątek?

 • Tytus Kazimierz Twardowski(2010-04-02 19:30) Odpowiedz 00

  Co to znaczy "według ogólnych zasad". Czyli jak? Ogólnych, czyli jak wiekszość!
  "Nikt mi nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne".

  Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2. a tu zapisano:
  [2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Inspektor ds. bhp(2010-03-28 17:09) Odpowiedz 00

  Panie Twardowski!
  Dobrze byłoby czytać tekst prawny według ogólnych zasad, a nie według własnych. Otóż par.4 ust.2 pkt 1 brzmi tak jak Pan zacytował. I należy go czytać tak, jak on brzmi, a nie tak, jak Pan by chciał, by brzmiał. Podkreślany przez Pana staż pracy nie jest tu wymagany.

 • Tytus Kazimierz Twardowski(2010-03-22 20:20) Odpowiedz 00

  Drogi inspektorze ds. bhp
  Napisałem, że to nie wszystko jest prawdą, opierajac się na zapisach rozporządzenia - na potwierdzenie § 4. p3:
  Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2. a tu zapisano:
  [2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  Wyjąłem to z przepisu:
  § 4.
  1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
  1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
  4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
  5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
  3. Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 3. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.
  4. W przypadku, o którym mowa w art. 23711 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust. 2 pkt 3, ] - są specjalistami

  Wynika stąd, (jeżeli dobrze to rozumiem), że inspektor bhp bez stażu może pracować tylko w wieloosobowej służbie bhp pod kierunkiem specjalisty (terminować) i się uczyć przez trzy lata.
  Według mnie tak się to czyta?

 • greg(2010-01-12 21:10) Odpowiedz 00

  Bardzo dobrze , że weszło takie rozporządzenie wreszcie wyczyszczą fikcyjnych pracowników bhp.

 • Obywatel(2010-01-06 19:23) Odpowiedz 00

  Uważam,że w takim przypadku w komunikacie nie sformułowano prawidłowo warunków przystąpienia do konkursu. Być może uczyniono to celowo. Należy zatem powiadomić o tym fakcie organa prokuratury, które powinny z całą powagę zbadać okoliczności tej sprawy. Należałoby również zainteresować tym środowiko dziennikarzy. Jeżeli warunki przystąpienia do konkursu były prawidłowe tzn. wyraźnie określały wymagania kwalifikacyjne kandydatów,to wobec takiej decycji komisji, należałoby podobne czynności podjąć wobec członków komisji. Osobiście oczekuję właściwych reakcji od osób będących funkcjonariuszami publicznymi.

 • Prawnik(2009-10-02 21:53) Odpowiedz 00

  Panie SEKTOR!
  Tak. Ale tylko w tym zakładzie pracy, w którym wykonywały te zadania w dniu wejścia w życie rozp. RM z dnia 2.11.2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).
  Zwrot "zachowują prawo do zatrudnienia" to potwierdza. Gdyby mogły prowadzić sprawy bhp po tym terminie także w innych zakładach pracy, byłby zapis: "zachowują prawo do zatrudniania".

 • bezpieka(2012-07-12 10:58) Odpowiedz 00

  Shelter..na jakim Ty swiecie zyjesz..czy nie słyszałes i nie wiesz o Kolesiostwie i Korupcji partii ********* i Buraków o całych rodzinach mafijnych układach w Urzędach i Firmach

 • K..........(2009-09-20 19:31) Odpowiedz 00

  Mam wyksztalcenie wyższe kierunkowe i nie mam mozliwosci odbyć nawet stażu w swoim zakładzie pracy. Pracodawca pomimo odejścia na emeryturę pracownika bhp, nie dał żadnych szans. Drogi pracodawco dla was liczy się poplecznictwo I GDZIE ZNAJOMOŚĆ ROZPORZĄDZENIA W ODNIESIENIU DO SŁÓZB BHP

 • SEKTOR(2009-05-23 11:18) Odpowiedz 00

  a jak wygląda sprawa zlecenia wykonania np. szkolenia bhp dla specjalisty spoza zakładu pracy, który jest już na emetyturze, posiada wyższe wykształcenie (lecz nie kierunkowe) długoletni staż w służbie bhp . Czy do 2013 roku może taka osoba świadczyć usługi bhpowskie np. na umowę o dzieło?

 • Tytus Kazimierz Twardowski(2009-02-01 19:18) Odpowiedz 00

  Moim zdaniem to nie wszystko prawda. To kolejny błąd Pana Guzowskiego. Będzie to pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce bhp. Jeżeli pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie zadań służby bhp własnemu pracownikowi, musi on posiadać co najmniej tytuł starszego inspektora ds. bhp. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2. (starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wydaje mi się, iż Pan nic nie wie na temat bhp.

 • Pracodawca(2009-01-20 15:46) Odpowiedz 00

  Czy ten Pan wie, ze studiów o kierunku BHP nie ma. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego nie zatwierdziła jeszcze takiego kierunku.NIK podaje, że ponad 50 proc. uczelni przyjmowała na studia podyplomowe osoby, które nie posiadały dyplomów magisterskich bądź licencjackich. Kontrola wykazała, że na niektóre uczelnie na studia podyplomowe były przyjmowane osoby, które nie spełniały wymaganych kryteriów, jak obowiązek wykształcenia w odpowiednim kierunku lub wykonywanie określonego zawodu. Tak jest tez na studiach podyplomowych BHP gdzie studiuja historycy i geografowie. Tak na marginesie co Pan ma wspólnego z BHP jako mgr.

 • Prawnik(2009-01-20 17:49) Odpowiedz 00

  Panie Pracodawco!
  Radzę zapoznać się z powołanym przez E. Guzowskiego rozporządzeniem.
  Obowiązuje ono Pana również! Myślę, że mamy dosyć prób anarchizowania
  Państwa wskutek nieznajomości prawa. Życzę owocnej lektury.

 • Mirek(2009-01-20 19:46) Odpowiedz 00

  Panie prawniku!
  Jeżeli prawnicy tak interpretują prawo to dlatego mamy anarchię. W ostatniej zmianie do KP mieliśmy też tego przykład z "inspektorem d/s ochrony przeciwpożarowej". Gdzie byli prawnicy - lobbowali przy złym prawie, a może na złym prawie też można zarobić!!!

 • Myśliwy z kompasem.(2009-01-20 21:42) Odpowiedz 00

  Panie Mirek!
  Jeżeli mówimy o niedźwiedziach, to nie mieszajmy do tego wiewiórek.
  Warto może podjąć studia prawnicze?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane