Dla wielu przedsiębiorstw, których efektywność w znacznym stopniu zależy od zmieniających się warunków atmosferycznych, kodeksowa ośmiogodzinna dobowa norma czasu pracy nie zawsze jest najkorzystniejsza. Lepszym rozwiązaniem może okazać się równoważny system czasu pracy.

Wydłużenie okresu

Równoważny system pozwala pracodawcy na elastyczne kształtowanie czasu pracy pracownika, bez naruszenia jego prawa do miesięcznego wynagrodzenia oraz do odpoczynku. System ten umożliwia wydłużenie dobowej normy czasu pracy do maksymalnie 12 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca. W przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być wydłużony nawet do czterech miesięcy. Jest to możliwe w takich branżach, jak m.in.: rolnictwo, budownictwo i roboty drogowe. [Przykład 1]

Ustalając harmonogram równoważnego czasu pracy, pracodawca powinien pamiętać, że w przyjętym okresie rozliczeniowym przeciętna tygodniowa norma czasu pracy nie może przekraczać 40 godzin. Ponadto musi być zachowana zasada, że w tygodniu pracownik pracuje najwyżej pięć dni, z tym zastrzeżeniem, że jest to przeciętny pięciodniowy tydzień. Oznacza to, że w niektórych tygodniach podwładny może być zatrudniony przez więcej niż pięć dni, byleby tylko odstępstwo to zostało odpowiednio zrekompensowane (zrównoważone) większą liczbą dni wolnych od pracy w następnych tygodniach.

W ramach tego systemu obowiązuje zasada 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz nieprzerwanego, co najmniej 35-dniowego odpoczynku tygodniowego według reguł określonych w art. 133 kodeksu pracy. Jeżeli więc np. praca palacza zatrudnionego w przydomowej kotłowni wynosi 12 godzin na dobę od godziny 10.00 do 22.00, to w dniu następnym może ją rozpocząć dopiero po upływie 11 godzin odpoczynku dobowego, a zatem nie wcześniej niż o godzinie 9.00.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć pracę uzależnioną od pory roku i warunków atmosferycznych.
W pełnej wersji artykułu:
- Czas pracy kierowców
- Dodatkowe godziny
- Skutki przestoju
- Ograniczenia w stosowaniu równoważnego czasu pracy