1 Sprawdź decyzję banku w sprawie przyznania kredytu studenckiego

Do 15 lutego 2011 r. bank, w którym student złożył wniosek o kredyt studencki, ma czas na ocenę zabezpieczenia jego spłaty. Może odmówić zawarcia ze studentem umowy, jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się niewystarczająca. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, również jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta będzie większa niż wysokość dochodu ogłoszonego przez ministra.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić, gdy bank nie przyzna kredytu studenckiego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Sprawdź, jaki trzeba mieć dochód, aby uzyskać kredyt
3 Złóż wniosek o przyznanie kredytu w innym banku
4 Dołącz do wniosku o kredyt wymagane przez bank dokumenty
5 Podpisz umowę z bankiem o przyznanie kredytu studenckiego