Czy umowę czasową można wypowiedzieć

Po trzech miesiącach pracodawca chce zwolnić pracownika, który został zatrudniony na okres roku. Czy może wypowiedzieć podwładnemu umowę o pracę?

Czy wypowiedzenie trzeba uzasadnić

Pracodawca che wypowiedzieć umowę pracownika zatrudnionego na czas określony. Czy musi podać przyczynę zwolnienia?

Czy po wypowiedzeniu można przywrócić

Firma wypowiedziała umowę pracownikowi zatrudnionemu na czas określony. Uważa on jednak, że zrobiła to z naruszeniem przepisów. Czy w takiej sytuacji może się domagać przywrócenia do pracy?

Czy po dyscyplinarce można przywrócić

Firma bez uzasadnienia zarzuciła ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych podwładnemu zatrudnionemu na czas określony i rozwiązała z nim umowę bez wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje przywrócenie do pracy?

Czy umowę zawiera się na dowolny okres

Przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika na podstawie umowy na czas określony. Czy może zatrudnić go na dowolny okres?

Czy umowa czasowa przekształca się w stałą

Fundacja chce podpisać z podwładnym trzecią, kolejną umowę o pracę na czas określony. Czy z mocy prawa przekształci się ona w umowę stałą?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie uprawnienia mają zatrudnieni na umowę czasową.