Sytuacja na polskim rynku pracy poprawiła się w ostatnich czterech latach w zdumiewający sposób. Jednak wciąż ponad 14,4 mln Polaków nie pracuje i pracy nie szuka. Część z nich się uczy albo ukończyła 60 lub 65 lat i przeszła na emeryturę, ale połowa biernych to osoby w tzw. wieku produkcyjnym. Problem leży w tym, że tracą na tym wszyscy. Osoby pozostające bierne często żyją za niskie świadczenia, a im dłużej pozostają poza rynkiem pracy, tym trudniej jest im na niego wrócić. Nie pracując, nie mogą też liczyć na wyższą emeryturę. Osoby pracujące muszą natomiast z podatków i składek finansować ich świadczenia. Konieczne jest więc ograniczenie przywilejów emerytalnych, zachęcających do odchodzenia z rynku pracy i wprowadzenie programu aktywizacji osób po 50 roku życia.