Awansował m.in. Uniwersytet Jagielloński, zwraca uwagę awans Uniwersytetu Gdańskiego czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nasz ranking staje się powoli – mamy taką nadzieję, ale też sygnały ze środowiska – nie tylko źródłem informacji dla studentów i kadry naukowej, lecz także prestiżu. Jego metodologia premiuje te uczelnie, które cechują się dużą żywotnością – organizują konferencje, są nagradzane, ich pracownicy piszą książki i artykuły, wyjeżdżają za granicę, zdobywają tytuły naukowe czy granty badawcze. W tym roku udoskonaliliśmy metodologię, aby jeszcze bardziej premiować te cechy. Bierzemy też jednak pod uwagę infrastrukturę dostępną dla studentów i to, jak przygotowuje się ich do wykonywania zawodu prawnika. Mamy nadzieję, że ranking pomaga też maturzystom w wyborze uczelni, na której chcą studiować.