Jak łatwo się domyślić, pomysł, aby w każdej firmie pracował strażak, narodził się w Brukseli. Polska, pod groźbą kar finansowych, musiała dostosować się do kolejnego przepisu. Może pracownicy poczują się bezpieczniej w obecności inspektora. Dla pracodawców może być to jednak prawdziwy problem, gdyż będą musieli dodatkowo zatrudnić osobę, która posiada takie kwalifikacje, lub przeszkolić swojego podwładnego. A na zapobiegliwości UE najwięcej skorzystają firmy konsultingowe, osoby, które już posiadają tytuł inspektora, i... Straż Pożarna, jako jedyna może go bowiem przyznawać.