W przyszłym roku PIP sprawdzi stosowanie kontraktów cywilnoprawnych w co najmniej 1,5 tys. firm. Na baczności muszą się mieć budownictwo i hotelarstwo.
Dwa tysiące przyszłorocznych kontroli będzie dotyczyć wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Co najmniej 602 firmy zostaną sprawdzone pod kątem przestrzegania nowych przepisów o umowach na czas określony. Nadal będzie też weryfikowana zasadność stosowania umów cywilnoprawnych (np. zleceń, o dzieło, o świadczenie usług). Tak wynika z „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 r.”. Łącznie inspektorzy przeprowadzą w przyszłym roku 79 tys. kontroli.
– Jednym z ważniejszych zadań będzie przeciwdziałanie używaniu umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawierana umowa o pracę. Egzekwowanie przepisów w tym zakresie byłoby skuteczniejsze, gdyby inspektorzy mieli możliwość wydawania nakazu przekształcenia umowy cywilnoprawnej w tę o pracę – podkreśla Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.