W oczekiwaniu na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ci, którzy się na to zdecydowali, wygrywają.
W budżecie państwa na 2017 r. nie ma pieniędzy na reformę systemu wsparcia dla osób, które nie pracują i sprawują opiekę nad niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny. To oznacza, że oczekiwanych przez nich zmian szybko nie będzie, mimo że do ich wprowadzenia zobowiązał rządzących ponad dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny (TK).
Sprawujący opiekę są coraz bardziej rozgoryczeni tą sytuacją, ale jedyne, co im pozostaje, to odwoływanie się od negatywnych decyzji gmin. Szanse na uzyskanie świadczeń są duże, bo większość sądów administracyjnych stosuje prokonstytucyjną wykładnię przepisów.