W zależności od czasu, w którym powstała niepełnosprawność, opiekunowi przysługuje albo 1300 zł, albo 520 zł miesięcznej pomocy. Aby ją otrzymać, nie może pracować.
Czy matka otrzyma świadczenie pielęgnacyjne
Pani Anna opiekuje się chorującą od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe córką. Ze względu na to, że dziecko wymaga całodobowej pielęgnacji, wspólnie z mężem podjęli decyzję, że zamknie swoją działalność gospodarczą i zajmie się niepełnosprawną córką. Czy może ubiegać się o świadczenie rekompensujące utracony dochód?