W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia dziecka mężczyzna będzie mógł skorzystać z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego - zapowiada nowelizacja kodeksu pracy, którą teraz zajmie się Senat. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., ale część uprawnień w nich zawartych będzie wprowadzana stopniowo, aż do 2014 roku.

Przyznanie ojcom urlopu z tytułu narodzin dziecka ma doprowadzić do zwiększenia liczby urodzeń w Polsce. Dzięki tym zmianom młodym matkom łatwiej będzie też wrócić do pracy.

Choć ustawa wprowadzająca urlop ojcowski ma wejść w życie od nowego roku, to mężczyźni będą mogli z niego korzystać dopiero od 1 stycznia 2010 r. W 2010 i 2011 urlop taki będzie trwał jeden tydzień, a od 2012 roku dwa tygodnie. Pracownikowi, który będzie z niego korzystał w dniu 1 stycznia 2012 r., zostanie wydłużony z jednego do dwóch tygodni. Drugi tydzień urlopu ma być udzielany na wniosek składany pracodawcy w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem tej części urlopu.

Firma udzieli podwładnym urlopu ojcowskiego w terminie przez nich wybranym, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Mężczyzna będzie mógł więc go wykorzystać zarówno w trakcie urlopu macierzyńskiego matki dziecka, jak i po powrocie matki do pracy. Nie ma też przeszkód, aby pracownicy korzystali z tego uprawnienia bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu macierzyńskiego, z którego zrezygnowała matka dziecka. W trakcie urlopu ojcom będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Pracodawca będzie musiał udzielić podwładnemu urlopu ojcowskiego, jeśli złoży on pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W jego trakcie będzie on chroniony przed zwolnieniem (z wyjątkiem przypadków upadłości lub likwidacji pracodawcy i gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie w trybie dyscyplinarnym). Będzie mu też przysługiwało m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim.

Niewykluczone, że po wejściu w życie nowych przepisów to mężczyźni, a nie kobiety, będą korzystać z dłuższego urlopu z tytułu narodzin dziecka (zwłaszcza że od 2010 roku rodzice uzyskają też prawo do fakultatywnego urlopu macierzyńskiego, z którego będą też mogli korzystać mężczyźni).

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt. 2 art. 15 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, uchwalonej przez Sejm 21 listopada 2008 r. (trafiła do Senatu).