Jeśli osoba otrzymywała świadczenie opiekuńcze, ale straciła do niego prawo ze względu na śmierć członka rodziny, będzie mogła po 1 stycznia 2017 r. starać się o zasiłek dla bezrobotnych.
Takie rozwiązanie wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z jej przepisami okres, w którym osoba otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, przysługujące w związku z zajmowaniem się niepełnosprawnym członkiem rodziny, będzie potraktowany jak czas zatrudnienia. Dzięki temu w przypadku śmierci krewnego i uchyleniu uprawnień do jednej ze wspomnianych form wsparcia, były opiekun po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy będzie mógł się starać o zasiłek dla bezrobotnych. Będzie go mógł otrzymać, o ile pomoc finansową za sprawowanie opieki pobierał przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w pośredniaku. Natomiast w sytuacji, gdy taka osoba w momencie, w którym straciła prawo do któregoś ze świadczeń opiekuńczych, miała skończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), będzie mogła po zaprzestaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne.
Z nowych przepisów byli opiekunowie będą mogli skorzystać jedynie wtedy, gdy powodem utraty świadczeń opiekuńczych była śmierć członka rodziny. W innych okolicznościach, jeśli np. opiekun nie może zajmować się niepełnosprawnym krewnym z uwagi na to, że jego stan zdrowia pogorszył się i wymaga umieszczenia w placówce całodobowej opieki, to zasiłek dla bezrobotnych ani świadczenie przedemerytalne nie będzie przyznane.
Rząd szacuje, że w przyszłym roku, kiedy ustawa zacznie obowiązywać, ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 8,7 tys. osób. Wydatki Funduszu Pracy na wypłatę dla nich zasiłków dla bezrobotnych wyniosą 64 mln zł.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu