Do końca maja 2017 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie zmianie. Od stycznia o świadczenie będzie mogła się natomiast ubiegać nowa grupa uprawnionych - byli opiekunowie niepełnosprawnych krewnych.

O zasiłek dla bezrobotnych może starać się osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która potrafi wykazać, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Pełną listę tego, co dokładnie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku, przeczytasz tutaj>> Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Nowa grupa uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 stycznia 2017 roku o zasiłek będą mogły pobierać także osoby, które zajmowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W przypadku śmierci krewnego były opiekun będzie mógł, po zarejestrowaniu się w urzędzie, starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile udowodni, że otrzymywał pomoc finansową przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację.

Co więcej, były opiekun będzie też mógł po zaprzestaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych otrzymać świadczenie przedemerytalne, jeśli będzie miał skończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz legitymować się wynoszącym 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresem odprowadzania składek emerytalnych. Wsparcie na niepełnosprawnego krewnego będzie musiało być wcześniej wypłacane przez minimum 365 dni, a były opiekun ma 60 dni od momentu jego utraty na zgłoszenie się do urzędu pracy.

Osoba, która spełni odpowiednie warunki, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych na okres 6 lub 12 miesięcy.

Jaka będzie wysokość zasiłku w 2017 roku? Świadczenie podlega 1 czerwca corocznej waloryzacji na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Jednak w 2016 roku wskaźnik ten był zbyt niski i waloryzacji nie było - dokładnie na ten temat czytaj tutaj>>. W związku z tym wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi (brutto):

  • obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
  • podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
  • podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.