Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym uprawnionym do urlopu wychowawczego, który złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Ich zwolnienie będzie dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Ochrona taka będzie trwała do dnia powrotu pracownika do zwykłego wymiaru czasu pracy. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy (tzw. ustawy prorodzinnej). Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejmu odbędzie się jego drugie czytanie. Rządowy projekt popiera Prawo i Sprawiedliwość, największy klub opozycyjny. Wiele wskazuje więc, że projekt zostanie uchwalony jeszcze w tym tygodniu. Ma obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Nowe przepisy przewidują też wydłużenie urlopów macierzyńskich. W zależności od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu wyniesie on od 20 do 37 tygodni. Od 2010 roku rodzice dziecka będą mogli skorzystać też z części fakultatywnej urlopu (od 6 do 8 tygodni).

- Nie będzie to ich obowiązek. Po zakończeniu obligatoryjnego urlopu mogą wrócić do pracy lub wystąpić z wnioskiem o obniżenie czasu pracy - mówi Stanisław Chmielewski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Po wykorzystaniu przez pracownicę ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko będzie przysługiwało prawo do części macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym matka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W tym przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta ojciec.

Z projektu nowelizacji wynika też, że od 2010 roku pracownicy ojcowie uzyskają prawo do jednego tygodnia urlopu ojcowskiego (w ciągu roku od narodzin dziecka). Począwszy od 2012 roku, wymiar ten wzrośnie do dwóch tygodni. W okresie urlopu ojcom będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.