Dzień założenia działalności gospodarczej może mieć istotny wpływ na późniejsze zobowiązania przedsiębiorcy. Jak wskazuje księgowy z firmy InFakt, data rozpoczęcia działalności oznaczona we wniosku o wpis do CEIDG determinuje m.in. okres korzystania z tzw. ulgi na start czy małego ZUS-u oraz wysokość odprowadzanej składki zdrowotnej. Kiedy więc najkorzystniej jest założyć działalność?

Siedem miesięcy ulgi na start zamiast standardowych sześciu. Jak to zrobić?

Jak tłumaczy Michał Naszkiewicz, księgowy InFakt, osoby, które po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie zakładają działalność gospodarczą, o ile spełnią odpowiednie warunki, mogą korzystać z preferencyjnego oskładkowania, czyli tzw. ulgi na start. Oznacza to, że przez pierwsze sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać rejestracji jedynie do składki zdrowotnej (nie odprowadza on więc składki na ubezpieczenie społeczne). - W rzeczywistości ulga ta może trwać prawie siedem miesięcy. Wystarczy tylko spowodować, że jeden z miesięcy nie będzie “pełny” - radzi księgowy.

Ekspert przypomina przy tym, że korzystanie z ulgi na start jest obwarowane warunkami, które należy spełnić łącznie:

  • Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej.
  • Przedsiębiorca podejmuje działalność pierwszy raz lub ponownie, ale po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
  • Przedsiębiorca nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracował w bieżącym i poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy (na etacie) i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnej działalności.

- W kontekście oskładkowania najbardziej korzystne jest zakładanie działalności gospodarczej 2. dnia miesiąca. Powoduje to najdłuższe korzystanie z obniżonej wysokości składek ZUS i zaoszczędzenie kilkuset złotych - mówi Michał Naszkiewicz.

W okresie korzystania z ulgi na start trzeba jednak liczyć się także z negatywnymi konsekwencjami. - Przez wspomniane sześć lub siedem miesięcy nie są naliczane i odprowadzane składki społeczne, takie jak składka chorobowa, wypadkowa, emerytalna i rentowa. Oznacza to zatem, że podczas choroby przedsiębiorcy np. nie zostanie mu wypłacony zasiłek chorobowy - wyjaśnia księgowy.

Dłuższy "mały ZUS" - jak to działa?

Jeśli przedsiębiorca nie będzie chciał skorzystać z ulgi na start, to przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej obowiązywać będzie go tzw. mały ZUS. Polega on na płaceniu składek na preferencyjnych warunkach, czyli w niższej wysokości niż standardowy tzw. duży ZUS.

Mały ZUS, podobnie jak ulga na start, obliczany od pierwszego pełnego miesiąca od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. - Oznacza to, podobnie jak w przypadku powyżej, że wstrzymując się jeden dzień z rozpoczęciem działalności do 2. dnia miesiąca, możemy zyskać dodatkowy miesiąc płacenia składek niższych o ok. 1000 zł w skali miesiąca, w stosunku do tzw. dużego ZUS-u, czyli pełnej wysokości składek - objaśnia Michał Naszkiewicz.

Założenie działalności ostatniego dnia miesiąca to opłata pełnej składki zdrowotnej

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną księgowy InFakt mówi jednak, że pierwszy dzień miesiąca nie jest jednak najgorszym z możliwych dni do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest nim ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Dlaczego się tak dzieje?

- Rozpoczynając działalność gospodarczą trzeba pamiętać o tym, że o ile składki społeczne podlegają podziałom proporcjonalnym w zależności od liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej, to składka zdrowotna (100 proc. opłaty tej składki w przypadku “ulgi na start”) nie podlega podziałowi i jest płatna za cały miesiąc. Oznacza to, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w ostatnim dniu miesiąca nie dość, że skraca możliwość skorzystania z dłuższego okresu ulgi na start o 29 dni, to jeszcze stwarza obowiązek wniesienia składki zdrowotnej za pełen miesiąc, pomimo rejestracji obejmującej tylko jeden dzień (ostatni dzień miesiąca). Płacimy więc ok. 30-krotnie większą składkę w stosunku do okresu rejestracji w danym miesiącu niż w sytuacji, w której działalność rozpoczynałoby się wraz z początkiem miesiąca - dowiadujemy się od Michała Naszkiewicza.

Terminy płatności składek a dzień założenia działalności gospodarczej

Warto również zwrócić uwagę na terminy płatności składek, które dla większości mikro-, małych i średnich biznesów będą przypadały na 20. dzień następnego miesiąca. - Oznacza to, że osoba, która zdecydowała się zarejestrować swoją działalność gospodarczą w ostatnich dniach miesiąca będzie miała zdecydowanie krótsze terminy płatności składek niż osoba, której działalność została uruchomiona na początku miesiąca. Termin płatności może być w takiej sytuacji nawet o ponad 100% dłuższy - wyjaśnia rozmówca.

Kiedy najkorzystniej założyć działalność?

- Analizując zatem wszystkie możliwości, zdecydowanie najkorzystniej jest rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszej połowie miesiąca. Najkorzystniejszą datą zdaje się być 2. dzień miesiąca, ponieważ zapewnia maksymalne korzyści wynikające z rozliczanych składek ZUS. Mniej korzystna jest druga połowa miesiąca. Unikać należy rozpoczynania działalności pierwszego lub któryś z ostatnich dni miesiąca, ponieważ może spowodować to niepotrzebne zwiększenie należności wobec ZUS - podsumowuje księgowy Michał Naszkiewicz.