Przychodzisz jak co dzień do pracy, szef wzywa do swojego gabinetu. Podaje ci do podpisania dokument. Okazuje się, że to wypowiedzenie. Warto znać swoje prawa, bowiem nie w każdej sytuacji pracodawca może z własnej woli pożegnać pracownika.

Kiedy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie?

Pracodawca w Polsce może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę głównie w przypadkach takich jak: likwidacja stanowiska pracy, niedostateczne kwalifikacje pracownika, czy też przyczyny leżące po stronie pracownika (np. naruszenie obowiązków pracowniczych).

Kiedy pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia?

Wypowiedzenia nie można wręczyć w sytuacjach szczególnie chronionych przez prawo, jak np. podczas ciąży pracownicy, urlopu macierzyńskiego, czy też w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Umowa o pracę nie może być jednak rozwiązana za wypowiedzeniem, jeżeli pracownik jest w trakcie zwolnienia lekarskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż sześć miesięcy i jest na L4. Wtedy umowę można rozwiązać bez wypowiedzenia po trzech miesiącach choroby.

Pracownik jest członkiem związków zawodowych. Czy może otrzymać wypowiedzenie?

Tak, pracownik będący członkiem związków zawodowych może otrzymać wypowiedzenie, jednak prawo pracy w Polsce zapewnia mu dodatkową ochronę. Ochrona ta dotyczy głównie sposobu i przyczyn zwolnienia. Pracodawca musi np. poinformować odpowiedni związek zawodowy o zamiarze zwolnienia i, w niektórych przypadkach, uzyskać jego zgodę. Nie zmienia to faktu, że przyczyny zwolnienia muszą być uzasadnione i zgodne z prawem, a procedury – przestrzegane.

Pracownik nie chce podpisać wypowiedzenia. Co wtedy?

Jeśli pracownik odmawia podpisania wypowiedzenia, nie ma to wpływu na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę. W takiej sytuacji pracodawca powinien doręczyć wypowiedzenie w sposób zapewniający dowód doręczenia, na przykład przez przesyłkę poleconą lub z użyciem świadków. Ważne jest, aby pracodawca miał dowód próby lub faktu doręczenia wypowiedzenia pracownikowi.