Nowy projekt nowelizacji rozporządzenia MON z 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych przewiduje dodatek za wysługę lat dla żołnierzy zawodowych już po roku służby.

Zgodnie z odpowiedzią na maila jaki otrzymała redakcja gazetaprawna.pl od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku, z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8 947 żołnierzy. Spośród tej liczby prawie ⅔ osób posiadały uprawnienia emerytalne - 62 procent. Prawie pięć tysięcy osób ma odejść za armii w grudniu 2023 i niewiele mniej w styczniu 2024. Dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt zmian w dodatku za wieloletnią służbę żołnierzy zawodowych.

Dodatek za wieloletnią służbę - czym jest?

Dodatek za wieloletnią służbę w wojsku jest formą uposażenia dodatkowego, przysługującego żołnierzom zawodowym za długoletnią służbę wojskową. Jego celem jest docenienie doświadczenia i poświęcenia osób, które przez wiele lat pełniły służbę w siłach zbrojnych. Wysokość tego dodatku zależy od liczby lat przepracowanych w wojsku i jest obliczana według określonej stawki procentowej od podstawowego wynagrodzenia żołnierza.

Dodatek za służbę już po roku

Aktualne regulacje, określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 roku dotyczące dodatków do podstawowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych, stanowią, że wysokość tego dodatku jest następująca:

  • po 3 latach służby - 3 proc. uposażenia zasadniczego,
  • po 6 latach służby- 6 proc. uposażenia zasadniczego,
  • po 9 latach służby - 9 proc. uposażenia zasadniczego,
  • po 12 latach służby - 12 proc. uposażenia zasadniczego,
  • po 15 latach służby - 15 proc. uposażenia zasadniczego.

Zaproponowana zmiana §31 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 9 stycznia 2023 roku dotyczącego dodatków do wynagrodzenia podstawowego personelu zawodowego Wojska Polskiego zakłada, że żołnierz otrzymałby dodatek już po pierwszym roku służby, w wysokości 1 procenta przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wartość dodatku miałaby wzrastać o 1 procent za każdy następny rok służby, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 35 procent wynagrodzenia zasadniczego po 35 latach służby.

Od kiedy wyższy dodatek za wysługę lat w wojsku?

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Zmienione stawki dodatków będą miały zastosowanie od 1 kwietnia 2024 roku.