Z dniem 1 marca 2024 roku zwaloryzowana zostanie kwota świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotniczych straż pożarnych. Komu będą przysługiwać dodatkowe pieniądze? Ile wyniesie kwota świadczenia? Przeczytaj poniżej!

Komu przysługuje świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze to forma wsparcia finansowego dla osób, które poświęciły znaczną część swojego życia na służbę w ramach OSP. Przysługuje ono:

  • kobietom po ukończeniu 60. roku życia, które przez co najmniej 20 lat czynnie uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
  • mężczyznom po ukończeniu 65. roku życia, którzy przez co najmniej 25 lat czynnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Czynne uczestnictwo oznacza bezpośredni udział w działaniach lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku.

Co potwierdza udział w akcjach ratowniczych?

Potwierdzenie bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych stanowią:

  • odpowiednia dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną (PSP) lub
  • pisemne oświadczenie trzech świadków,

w zależności od okresu, którego dotyczy wniosek.

Do kogo należy złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

O ile wzrośnie kwota świadczenia?

Waloryzacja świadczenia ratowniczego stanowi wyraz uznania dla poświęcenia strażaków OSP oraz próbę dostosowania wsparcia finansowego do bieżącej sytuacji ekonomicznej.

Zgodnie z komunikatem prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP, wzrośnie ona do 258 zł.

Jak wynika z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, kwota świadczenia ratowniczego co roku podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik waloryzacji wynikający z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość kwoty po waloryzacji podawana jest w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.