Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi na etacie. Osoby, które po raz pierwszy podejmują zatrudnienie, mają do dyspozycji mniejszą liczbę dostępnych dni. Długość wolnego jest bowiem zależna od stażu pracy. Kiedy zatem nabywamy prawo do pełnego wymiaru, czyli 26 dni?

Osoby, które chcą poznać dokładne przepisy dotyczące urlopów, powinny sięgnąć po Kodeks pracy. W art. 154 § 1 Kp przeczytamy, że 26 dni płatnego urlopu przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni co najmniej od 10 lat. Osoby pracujące krócej, mają do dyspozycji 20 dni wolnego.

Co wlicza się do stażu pracy?

Czy faktycznie musimy przepracować 10 lat, aby nabyć prawo do urlopu w wyższym wymiarze? Na szczęście nie. Zgodnie z Kodeksem pracy, do okresu pracy wlicza się również czas nauki. Jak wygląda to w praktyce?

  • Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej, z czasem trwania nauki przewidzianym programem nauczania - maksymalnie 3 lata do okresu pracy.
  • Ukończenie średniej szkoły zawodowej, z czasem trwania nauki przewidzianym programem nauczania - maksymalnie 5 lat do okresu pracy.
  • Ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat do okresu pracy.
  • Ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata do okresu pracy.
  • Ukończenie szkoły policealnej - 6 lat do okresu pracy.
  • Ukończenie szkoły wyższej - 8 lat do okresu pracy.

Warto dodać, że pracownik może ukończyć studia licencjackie lub inżynierskie, aby do stażu pracy wliczono mu 8 lat. Nie ma konieczności ukończenia studiów magisterskich. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, osoby, które mają wyższe wykształcenie, muszą przepracować 2 lata na umowę o pracę, aby uzyskać pełne 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Okres zatrudnienia a staż pracy

Oprócz okresu nauki, do ogólnego stażu pracy wliczają się też wszystkie okresy zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy. Aby jednak zostały wliczone, musimy je udokumentować, np. poprzez okazanie świadectwa pracy. Niestety podczas wyliczania limitu urlopowego, nie bierze się pod uwagę pracy na podstawie umowy zlecenia oraz na podstawie umowy o dzieło. Do stażu pracy nie wlicza się też okresu prowadzenia działalności gospodarczej i okresu przebywania na bezpłatnym urlopie.

Dodatkowe informacje o urlopach

W przypadku osób, które pracują tylko na pewną część etatu, wymiar urlopu jest ustalany proporcjonalnie. Niepełny dzień wolnego jest z kolei zaokrąglany w górę, do pełnego dnia. Oznacza to, że osoby pracujące na pół etatu, z 10-letnim stażem pracy, mają prawo do 13 dni urlopu po 8 godzin lub do 26 dni po 4 godziny.

Co w przypadku, gdy pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego, a wykorzystał już wcześniej przysługujące mu 20 dni? W takiej sytuacji może skorzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. To prawo przysługuje mu niezależnie od tego, w jakim miesiącu osiągnie wymagany 10-letni staż pracy.