Na gruncie obowiązujących przepisów, w przypadku pilnej potrzeby wzięcia dnia wolnego od pracy, pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej, urlopu na żądanie, jak również urlopu opiekuńczego. Kto może skorzystać z wymienionych opcji? Sprawdź poniżej!

Urlop w 2024 roku – zwolnienie z powodu działania siły wyższej

W 2023 roku pojawiła się nowa możliwość skorzystania z dwóch dni wolnych lub 16 godzin w ramach wolnego z powodu działania siły wyższej. Rozwiązanie to dotyczy pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeśli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Jak wskazano, zwolnienie przysługuje w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin. To pracownik decyduje o sposobie jego wykorzystania. Dokonuje tego w pierwszym wniosku złożonym w danym roku. Pracodawca nie może zweryfikować zasadności udzielenia wolnego z powodu działania siły wyższej.

Urlop w 2024 roku – urlop na żądanie

Jak wynika z przepisów, pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu na swój wniosek, który pracodawca uwzględnia. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Nie musi przy tym podawać powodu.

Za każdy dzień urlopu na żądanie należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Jest ono wyliczane na takich samych zasadach, jak dla każdego innego dnia urlopu wypoczynkowego.

Urlop w 2024 roku – urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy to instytucja prawa pracy funkcjonująca od 23 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z przepisami, pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie:

  • będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub
  • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,
  • która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlopu opiekuńczego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.