Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) nabrało wątpliwości co do PBH i zawiesiło wydawanie w jego ramach wiz cudzoziemcom. DGP miał w tym swój udział – wykazaliśmy wadliwe działanie programu.

Program „Poland Business Harbour”, który umożliwiał cudzoziemcom pracę w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, został zawieszony. Potwierdzają to odmowy przyjmowania do rozpoznania wniosków o wydanie wiz, udzielane przez polskie konsulaty. Wstrzymanie programu to efekt wątpliwości MSZ co do tego, czy cudzoziemcy będący uczestnikami programu „Poland Business Harbour” przebywają i świadczą pracę na terytorium Polski. Na początku stycznia poinformował o tym na swoich łamach DGP.

Wątpliwości wynikały przede wszystkim z tego, że dane dotyczące wydanych wiz i przekroczeń na ich podstawie granicy są rozbieżne. Istniało w związku z tym podejrzenie, że wizy mogą być przepustką nie do pracy w Polsce, ale do dostania się do strefy Schengen. Dane Komendy Głównej Straży Granicznej wskazywały, że w I połowie 2023 r. w ramach programu „Poland Business Harbour” do Polski wjechało 1243 cudzoziemców, a w II połowie 2023 r. – 1185. Od początku istnienia programu, czyli od 2020 r., byłoby to w sumie niemal 13,5 tys. odpraw. Dla porównania – w tym samym czasie udzielono ok. 100 tys. wiz. Do tego istniały podejrzenia, że nie wszyscy cudzoziemcy, którzy dostali wizę, są faktycznie specjalistami. Nie było to dokładnie weryfikowane.

MSZ, ogłaszając zawieszenie programu, przyznało, że nie spełnił on pokładanych w nim nadziei. Nie wiadomo, na ile został wstrzymany. Ma to potrwać do czasu przyjęcia rozwiązań gwarantujących właściwą weryfikację firm oraz cudzoziemców będących jego beneficjentami. MSZ poinformowało, że planuje prace nad usprawnieniem procedur wizowych dla przedstawicieli sektora gospodarczego, zwłaszcza w najbardziej pożądanych przez polską gospodarkę branżach.

Czy to oznacza, że polski rynek, który wciąż boryka się z deficytem rąk do pracy, stracił tym samym dostęp do pracowników z innych krajów? Eksperci podpowiadają, że cudzoziemcy mogą nadal aplikować o polskie wizy na zasadach ogólnych. Żeby legalnie wykonywać w Polsce pracę, konieczne będzie jednak uprzednie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez podmioty, które chcą zatrudnić pracowników z zagranicy.

Program powstał we wrześniu 2020 r. w celu przyciągnięcia do Polski informatyków i firm z branży IT. Zasady funkcjonowania programu były określane przez jego operatorów: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. ©℗