31 stycznia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zatwierdziło projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, kształtujący uposażenia policjantów. Podwyżki zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2024 . Razem z nimi wejdzie w życie nowy mechanizm regulujący wysokość dodatków za stopień.

Podwyżki dla służb mundurowych były jednymi z kluczowych obietnic Koalicji 15 października. Swoją opinię na temat projektu wyraziło NSZZ Policjantów. Decyzję Prezydium Zarządu Głównego poprzedziło spotkanie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z przewodniczącym Rafałem Jankowskim, gdzie w obecności zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka i Dyrektor Biura Finansów KGP Magdaleny Świderskiej zaprezentowane zostały szczegółowe założenia tegorocznej podwyżki.

Podwyżki 2024 w policji

Jak czytamy w przedłożonym do zaopiniowania projekcie, celem zawartych tam uregulowań ma być osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia o 20%, czyli o kwotę 1472 zł (1 359 zł. plus 113 zł nagrody rocznej). W zakres wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mają wejść nowe stawki dodatku za stopień. Sam zaś stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej. Dzięki temu od dnia 1 stycznia o 20% wzrośnie również jego wysokość. Dodatek za stopień będzie więc rósł za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa. Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średni o kwotę 375 zł. W konsekwencji tej zmiany do 90% wzrośnie ilość elementów uposażenia zależnych od kwoty bazowej, pomniejszając w ten sposób przestrzeń zależną od krytykowanej przez NSZZ Policjantów uznaniowości.

Dodatki za pracę w policji

Do pensji dochodzą różne dodatki, takie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za pracę w dni świąteczne. Ponadto na najlepszych czekają nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. Wszyscy policjanci otrzymują natomiast m.in. trzynastki i mundurówki, do wypoczynku i dojazdów oraz za brak mieszkania. Aktywni funkcjonariusze mogą też rozpocząć studia kierunkowe I stopnia. Po 25 latach służby należy się natomiast emerytura.

Kiedy podwyżki wpłyną na konta policjantów?

Realizacja podwyżek funkcjonariuszy, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., nastąpi po uchwaleniu i opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2024. Wymagać to będzie nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. płacowych, określających nowe wyższe stawki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia. Wejście w życie znowelizowanych rozporządzeń MSWiA uzgadnianych ze stroną społeczną będzie podstawą do wypłaty podwyższonych uposażeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.