Projekt rozporządzenia ws. sprawdzania sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jest to wykonanie delegacji ustawy o obronie ojczyzny, gdyż poprzednie rozporządzenie wydane do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zostało uchylone w październiku ubiegłego roku.

Egzamin ze sprawności fizycznej ma się odbywać w terminie zasadniczym – od kwietnia do czerwca i we wrześniu w terminie dodatkowym dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub służbowych nie mogli w nim uczestniczyć w terminie zasadniczym.

Egzamin z w-f w wojsku – grupy wiekowe

Podobnie do poprzedniego rozporządzenia ustawodawca przewidział podział na dziewięć grup – do pierwszej należą żołnierze w wieku do 20 lat, do dziewiątej mający 56 i więcej lat. Inne są też wymagania w zależności od wieku, płci, rodzaju służby. Rozporządzenie określa też skład komisji egzaminacyjnej oraz terminy zasadniczy i dodatkowy, w których sprawdzian będzie się odbywał.

Jak wyglądają kategorie w zależności od rodzaju służby? W pierwszej gupie żołnierze zespołów bojowych, szturmowych i wsparcia wojsk specjalnych; w drugiej żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem; w trzeciej piloci i inni członkowie załóg, w jeszcze innych żołnierze uznani za zdolnych lub zdolnych do służby z ograniczeniami.

Egzamin sprawnościowy w wojsku – wymagania

Sprawdzian obejmować będzie m.in. marszobieg na 3000 metrów lub – tam, gdzie to możliwe – pływanie ciągłe przez 12 minut, podciąganie na drążku, pompki na ławeczce, skłony tułowia (tzw. brzuszki), bieg wahadłowy 10x10 m, bieg po kopercie.

Załączniki do rozporządzenia zawierają tabele wyników stosowane przy ocenie sprawności żołnierza i punktacji, od której zależy zaliczenie sprawdzianu. Każdy żołnierz będzie musiał zebrać liczbę punktów zależnych od rodzaju wojsk, płci oraz wieku.