Urlop na poszukiwanie pracy jest rozwiązaniem, które pomaga w wygospodarowaniu czasu na szukanie nowego zatrudnienia. Nie wszyscy pracownicy mogą go jednak otrzymać. Komu przysługuje urlop na poszukiwanie pracy? I co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Pracownik, który jest zatrudniony na umowie o pracę, ale nie bardzo jest zadowolony z warunków, nie może tak po prostu wziąć urlopu na poszukiwanie pracy, by zyskać czas na przeglądanie ofert. Żeby otrzymać urlop na poszukiwanie pracy trzeba spełnić bardzo konkretne warunki. Jakie? Wyjaśniamy.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać urlop na poszukiwanie pracy?

Pracownikiem, któremu przysługuje urlop na poszukiwanie pracy jest:

 • osoba, której pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację zakładu pracy;
 • osoba, której pracodawca wypowiedział umowę o pracę (pracownikowi, który sam zrezygnował z pracy nie przysługuje urlop na poszukiwanie pracy);
 • osoba, która nie została zwolniona dyscyplinarnie;
 • osoba, której przysługuje minimum dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Co ważne, umowa o pracę na której jest pracownik, nie musi być umową na czas nieokreślony. Od warunków umowy, a konkretnie od długości zapisanego w niego okresu wypowiedzenia, zależy jednak liczba dni, jakie przysługują w ramach urlopu na poszukiwanie pracy.

Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni wolnych można otrzymać?

Jak zostało wspomniane, liczba dni wolnych zależy od długości okresu wypowiedzenia.

Długość wypowiedzenia, a ilość dni wolnych w ramach urlopu na poszukiwanie pracy:

 • Wypowiedzenie nie dłuższe niż 1 miesiąc - 2 dni robocze urlopu na poszukiwanie pracy
 • Wypowiedzenie trwające 3 miesiące - 3 dni robocze urlopu na poszukiwanie pracy

W sytuacji, gdy pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację zakładu pracy, pracownikowi również przysługują 3 dni urlopu na poszukiwanie pracy.

Trzy rzeczy, o których warto wiedzieć w kontekście urlopu na poszukiwanie pracy:

 • Pracownik może skorzystać z urlopu na poszukiwanie pracy rozbijając przysługujący mu czas i brać np. 1 dzień wolny w tygodniu.
 • Urlop na poszukiwanie pracy jest przeznaczony na faktyczne poszukiwanie pracy. Jeśli więc pracownik ma już znalezioną pracę, a pracodawca o tym wie, nie musi udzielać mu takiego urlopu.
 • Pracownik, który nie wykorzysta urlopu na poszukiwanie pracy, może wnioskować o ekwiwalent za niewykorzystane wolne.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na poszukiwanie pracy?

Jest kilka sytuacji, w których pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu na poszukiwanie pracy. Pierwsza z nich została już wspomniana i ma miejsce, gdy pracownik znalazł już pracę. Inne to:

 • Jeśli pracownik, który otrzymał wypowiedzenie dostał też propozycję nowych warunków zatrudnienia, ale ich nie przyjął
 • Gdy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, dostał też propozycję nowych warunków zatrudnienia i nie odrzucił ich aż do czasu upłynięcia połowy wypowiedzenia.