Urlop szkoleniowy daje pracownikom przestrzeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jest świetnym narzędziem dla młodych ludzi, którym pomaga łączyć edukację z pracą. Pracownicy, którzy są na ostatnim roku studiów, mogą otrzymać aż 21 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin. Sytuacji, w których przysługuje urlop szkoleniowy jest jednak więcej. Kto może się o niego starać? I jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać takie wolne? Wyjaśniamy w tekście.

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Osoba, która chce skorzystać z urlopu szkoleniowego, musi:

  • być zatrudniona na umowę o pracę,
  • kształcić się,
  • złożyć wniosek do pracodawcy,
  • posiadać zgodę pracodawcy.

Co ważne, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, ułatwianie zatrudnionym pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jednym z obowiązków pracodawcy. Pracownicy mogą więc oczekiwać od pracodawcy wsparcia w chęci rozwoju, w tym m.in. właśnie takiej zgody na urlop szkoleniowy.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy łączą naukę z pracą. Dzięki temu urlopowi mogą oni wziąć wolne na przygotowanie pracy dyplomowej lub egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W zależności od celu, wymiar urlopu jest następujący:

  • 6 dni – jeśli chodzi o pracowników, którzy przystępują do egzaminów eksternistycznych, maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni – dla pracowników będących na ostatnim roku studiów, potrzebujących przestrzeni na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
  • 28 dni – dla pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, ale potrzebują czasu na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Urlop szkoleniowy – co jeszcze warto wiedzieć?

Za czas przebywania na urlopie szkoleniowym przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Jeśli pracownikowi, ze względu na cel urlopu szkoleniowego, przysługuje np. 21 dni, to pracodawca nie może sam zmniejszyć wymiaru wolnego. Musi też udzielić go w te dni, które są dla pracownika dniami pracującymi.

Jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu szkoleniowego w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia, traci prawo do takiego wolnego, bowiem nie ma czegoś takiego jak zaległy urlop szkoleniowy.