Słyszeliście o urlopie opiekuńczym? W Kodeksie pracy jest stosunkowo od niedawna. Kto może złożyć wniosek? Ile dni w roku? Czy to płatny urlop? Czy pracodawca może odmówić? Na te wszystkie pytania odpowiedzi znajdziecie w tekście.

Na początku należy zaznaczyć, że aby ubiegać się o płatny urlop opiekuńczy, trzeba mieć umowę o pracę. Umowa o dzieło bądź zlecenie nie daje takiej możliwości.

Urlop opiekuńczy. Czyli opieka nad kim?

Podstawą do udzielenia takiego urlopu jest opieka nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z powodów medycznych.Może to być dziecko, ale też rodzic, współmałżonek bądź partner, z którym żyje się w konkubinacie. Wniosek należy złożyć u pracodawcy co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem nieobecności w pracy. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby, która wymaga opieki, a także przyczyny i stopnia pokrewieństwa. Jeśli osoba wymagająca opieki nie jest oficjalnie członkiem naszej rodziny, to podajemy też jej adres.

Czy to płatny urlop? Ile dni w roku?

W trakcie przebywania na urlopie opiekuńczym nie otrzymamy wynagrodzenia, ale nie wlicza się on do ogólnej liczby dni urlopowych. W trakcie roku możemy skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni.

Czy pracodawca może odmówić?

W zdecydowanej większości przypadków pracodawca zgodzi się przyznać taki urlop. Podstawą do odmowy mogą być jedynie braki formalne we wniosku lub złożenie go zbyt późno (np. w dzień, kiedy planujemy urlop, a nie wcześniej).