Rok 2023 zbliża się ku końcowi. Są wśród nas tacy, którzy mają jeszcze do wykorzystania sporo dni urlopu. Jeśli go nie wykorzystają, mogą liczyć na wypłatę ekwiwalentu, jednak nie w każdym przypadku. Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Tłumaczymy szczegóły.

Ile dni urlopu na umowie o pracę?

Osoba zatrudniona na umowie o pracę ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu rocznie. Liczba dni zależy od stażu pracy, jakim możemy się pochwalić. 20 dni urlopu należy się wtedy, gdy jesteśmy zatrudnieni krócej niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu należy się wtedy, gdy jesteśmy zatrudnieni co najmniej 10 lat. Warto zaznaczyć, że do stażu pracy wlicza się szkoła średnia, szkoła policealna i studia wyższe.

Niewykorzystany urlop. Co wtedy?

Urlop, który nie zostanie wykorzystany do końca 2023 r., przechodzi na kolejny. Pracownik będzie miał wtedy obowiązek wykorzystać zaległe dni urlopowe w przyszłym roku. W przypadku 2024 r. termin graniczny to 30 września.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu, w drodze polecenia służbowego, może zostać "wysłany" na urlop, nawet bez swojej zgody. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu i nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy.

Ekwiwalent za urlop. Dla kogo?

Dla tych, którym kończy się umowa o pracę. Niezależnie od tego, czy umowa wygasa terminowo, czy jedna ze stron postanowiła wcześniej rozwiązać długoterminowe porozumienie. Pracownikowi należy się wypłata ekwiwalentu. Zwykle jest on doliczany do ostatniej wypłaty, ale nie musi to być reguła.

Jak obliczyć ekwiwalent?

Postaramy się przybliżyć zasady obliczania ekwiwalentu, używając zrozumiałego języka. Podajemy dwa przykłady. Pierwszy to zarobki 5000 zł brutto i 5 dni niewykorzystanego urlopu. Drugi to zarobki 7000 zł brutto i 10 dni niewykorzystanego urlopu.

Jeśli zarabiałeś/aś 5000 zł brutto miesięcznie, to w ciągu trzech miesięcy zarobiłeś/aś 15000 zł brutto.

Zakładając, że trzy miesiące mają łącznie 92 dni (31 + 30 + 31), średnia dzienna zarobków wyniesie 15000 zł / 92 dni = 163,04 zł.

Jeżeli masz 5 dni niewykorzystanego urlopu, ekwiwalent za urlop wyniesie 163,04 zł/dzień × 5 dni = 815,20 zł brutto

Jeśli zarabiałeś 7000 zł brutto miesięcznie, to w ciągu trzech miesięcy zarobiłeś/aś 21000 zł brutto.

Zakładając, że trzy miesiące mają łącznie 92 dni (31 + 30 + 31), średnia dzienna zarobków wyniesie 21000 zł / 92 dni = około 228,26 zł.

Jeżeli masz 10 dni niewykorzystanego urlopu, ekwiwalent za urlop wyniesie 228,26 zł/dzień × 10 dni = 2282,60 zł brutto