Policja zmaga się z niemałym problemem. W 2023 roku ze służby zrezygnowało około 5 tysięcy mundurowych. Spora liczba deklaruje również opuszczenie formacji na początku 2024 roku. Czy czeka nas kryzys policji?

Stróże prawa oferują liczne etaty, zaś zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i koalicji 15 października podwyższa pensje w formacji. Praca w policji nie stała się jednak na tyle atrakcyjna, by fluktuacja kadr była płynna. W ostatnich latach spadło też zaufanie społeczne do policjantów. W 2022 r. CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że zaufanie do mundurowych spadło o 63 proc., zaś w ogóle nie ufa im aż co trzeci mieszkaniec naszego kraju.

Olbrzymie braki kadrowe policji

W garnizonie warszawskim już brakuje 20 procent mundurowych, a szykuje się kolejna fala odejść ze służby – alarmowało w listopadzie ubiegłego roku radio RMF FM. Dziennik Gazeta Prawna z kolei ustalił, że w październiku 2023 roku liczba policjantów w Polsce była o 5 tysięcy mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego. Nieoficjalnie mówi się, że na początku 2024 roku odejść może nawet kolejne 8 tysięcy funkcjonariuszy.

Obecnie w policji obsadzonych jest około 96 na 107 tysięcy wakatów. Odejście tak dużej liczby mundurowych oznaczałoby niemalże podwojenie liczby wolnych wakatów, aż do 19 tysięcy. Jeżeli nawet odejdzie ze służby o połowę mniej policjantów, nadal niewykorzystane etaty będą stanowiły powyżej 10 proc. założenia. W wielu regionach liczba ta może wynosić podobnie jak w Warszawie – około 20 procent.

Policyjna „Solidarność” publikuje nekrolog

Dokładna skala odejść będzie wiadoma po zakończeniu lutego. Przejścia na emeryturę najczęściej dokonywane są bowiem w styczniu i lutym, bowiem wówczas można osiągnąć najkorzystniejsze przeliczniki. Odejście 8 tys. funkcjonariuszy oznaczałoby łączne braki na poziomie 19 tys. ludzi.

Dla policjantów oznacza to pracę nadgodzinową, którą ciężko jest później odebrać jako dni wolne. Dla bezpieczeństwa oznacza to mniej patroli oraz działań w przestrzeni publicznej, a dla samej formacji – problemy z realizacją rocznych założeń.

Śląska policyjna „Solidarność” 1 listopada opublikowała na swojej stronie nekrolog z pożegnaniem Śląskiej Policji. „Poległa w boju z rynkiem pracownika o zapełnienie wakatów” – brzmi treść posta.

Sytuacja kadrowa w wielu komisariatach ma być tak zła, że nie ma kto pracować na ulicy.

Jakie wymogi, by wstąpić do policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Przed złożeniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.