Liczba godzin pracy w 2024 roku wyniesie łącznie 2008, czyli 251 dni pracujących. Pracownicy będą mieli do dyspozycji 115 dni wolnych od pracy, w tym 13 dni świątecznych. Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2024 roku będzie wynosił od 152 w listopadzie do 184 w lipcu i październiku.

Liczba godzin pracy w 2024 roku – ogólny wymiar czasu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jak również przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dotyczy to przyjętego okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesięcy. Na tej podstawie ustalana jest liczba godzin do przepracowania przez pracownika.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczany jest poprzez:

  • pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Liczba godzin pracy w 2024 roku – szczegółowy czas pracy

Jak kształtuje się wymiaru czasu pracy w 2024 roku? Poniższa tabela przedstawia szczegółowy czas pracy w nadchodzącym roku.

ikona lupy />
Wymiar czasu pracy w 2024 / GazetaPrawna.pl

Liczba godzin pracy w 2024 roku wyniesie więc łącznie 2008 godzin.

Liczba godzin pracy w 2024 roku – wymiar czasu pracy na niepełnym etacie

Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie.

Na przykład, jeśli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin pracy.

Liczba godzin pracy w 2024 roku – dni świąteczne obniżające czas pracy

Poniższa tabela zawiera zestawienie dni świątecznych ustawowo wolnych obniżających czas pracy w 2024 roku.

ikona lupy />
Dni świąteczne w 2024 roku / GazetaPrawna.pl