Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w grupie pracowników znajdują się takie osoby, które posiadają szczególną ochronę przed zwolnieniem z pracy. Są to m.in. pracownicy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym. Kto jeszcze należy do tej grupy? I w jakich wyjątkowych sytuacjach osoby te mogą zostać zwolnione?

Pracownicy chronieni przed zwolnieniem

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy chronieni przed zwolnieniem z pracy, to:

 • kobiety w ciąży
 • kobiety na urlopie macierzyńskim
 • mężczyźni na urlopie ojcowskim
 • pracownicy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym
 • pracownicy przed emeryturą
 • działacze związkowi
 • pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim (L4)
 • pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym.

Co ważne, pracownicy, którzy posiadają szczególną ochronę przed zwolnieniem z pracy, muszą pracować w oparciu o umowę o pracę.

W jakich wyjątkowych sytuacjach osoby, które posiadają szczególną ochronę przed zwolnieniem z pracy, mogą tę pracę stracić?

Zwolnienie pracownika chronionego przed zwolnieniem

Pracownicy objęci ochroną przed zwolnieniem mogą zostać zwolnieni tylko w dwóch sytuacjach.

1. Likwidacja zakładu pracy lub ogłoszenie upadłości

Pracodawca ma prawo zakończyć umowę z pracownikiem objętym ochroną przed zwolnieniem w sytuacji likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości firmy.

Wypowiedzenie umowy o pracę w tej sytuacji oznacza jednak dla pracodawcy:

 • Konieczność zapewnienia pracownikom odprawy pieniężnej, która uwzględnia długość ich stażu pracy. możliwość skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego.
 • Konieczność uzasadnienia i przestrzegania procedur.

2. Zwolnienie dyscyplinarne

Drugą wyjątkową sytuacją, w której pracodawca ma prawo zakończyć umowę z pracownikiem objętym ochroną przed zwolnieniem, stanowi wina pracownika. Jeżeli działania pracownika chronionego negatywnie wpływają na pracodawcę lub naruszają przepisy prawa związane z Kodeksem pracy.

Warto wiedzieć:

 • Wspomnianą winą pracownika może być popełnienie przestępstw lub utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy, w takim przypadku pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale nadal konieczne jest uzasadnienie i przestrzeganie obowiązujących procedur.