Odchodzący w poniedziałek rząd chce zmienić rozporządzenia z 2 lutego 2010 w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Celem tego działania jest wyłączenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarneji Służby Więziennej spod rygoru obligatoryjnego tworzenia funduszu premiowego. Dzięki temu środki dedykowane na utworzenie funduszu premiowego zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracownikom. Obejmować to będzie podstawę uposażenia członków formacji. Oznacza to, że ustawodawca wyłącza pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej spod rygoru obligatoryjnego tworzenia funduszu premiowego. Wprowadza się natomiast zasady fakultatywnego tworzenia wymienionego funduszu.

Co jeżeli nie będzie utworzony fundusz? Środki zostaną w ramach funduszu wynagrodzeń, co przełoży się na podwyżki. Ustawodawca opisał tą sytuacje w uzasadnieniu projektu:

Nowelizacja funduszu premiowego

Zostać ma zmieniony przepis:

Czytaj też: MSWiA: potwierdzamy podwyżki 20% dla służb mundurowych, a nie tylko dla budżetówki. Przywracamy obniżone renty i emerytury funkcjonariuszom