W roku 2024, kiedy Święto Trzech Króli przypada w sobotę - pracownicy zatrudnieni na etacie zyskują dodatkowy dzień urlopu. Jakie prawa przysługują w tej sytuacji?

W przypadku, gdy święto przypada na sobotę, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar pracy pracownika o 8 godzin. Oznacza to, że pracownicy zyskują dodatkowy dzień wolny, który może być wykorzystany jako dodatkowy dzień urlopowy.

Przywileje dotyczą umowy o pracę

Należy pamiętać, że dodatkowy urlop przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych niestety nie mają prawa do tego dodatkowego dnia wolnego.

Kto nie otrzyma dodatkowego urlopu?

Dodatkowy dzień urlopowy nie przysługuje osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim, zasiłku macierzyńskim ani urlopie bezpłatnym. Istnieją jednak określone sytuacje, kiedy pracownik może skorzystać z tego przywileju.

Zasady korzystania z dodatkowego wolnego

Firmy często stosują miesięczny okres rozliczeniowy, dlatego ważne jest, aby dodatkowy dzień wolny został wykorzystany w styczniu. Pracodawca może wyznaczyć daty urlopu, a pracownicy mogą mieć swobodę wyboru. Istnieje również możliwość przesunięcia dnia wolnego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Cały dzień wolny, grzywny za naruszenia

Warto podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy zaleca oddanie pracownikowi całego dnia wolnego, unikając podziału na kilka godzin. Naruszenie zasad może skutkować karą grzywny dla pracodawcy.

Pracodawca, który nie udzieli pracownikom dodatkowego wolnego, może być ukarany grzywną za naruszenie przepisów. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, należy być przygotowanym na udowodnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przywilejów pracowniczych.