Zbliża się okres ferii, podczas których wielu decyduje się na wzięcie urlopu. Ci, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mogą liczyć na dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stawka za wczasy za gruszą wzrosła w związku z ostatnimi zmianami w prawie.

Kwota, jaką zakład pracy może wypłacić danemu pracownikowi, jest ustalana indywidualnie. Zależy przede wszystkim od wysokości zarobków, ale również od warunków pracy – jeśli są uciążliwe, to stawka jest wyższa. Na ferie pracownicy mogą otrzymać w 2023 roku nawet niespełna 2 tys. zł, o ile spełnią określone warunki.

Dofinansowanie na ferie a zmiany w przepisach

W 2024 roku ma nastąpić całkowite odmrożenie odpisu na fundusz socjalny. Odpis będzie ustalany według średniej płacy z obecnego roku, a nie jak do tej pory – z ubiegłego. Takie rozwiązanie ma być korzystniejsze dla pracowników.

Od pierwszego lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1914,34 zł, a w przypadku uciążliwych warunków – 2552,45 zł. Podstawą do wyliczenia tych stawek było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2021 roku – czyli 5104,90 zł.

Kwota dofinansowania na ferie

To jednak nie oznacza, że zatrudniony dostanie dokładnie wyżej wspomnianą stawkę. Jak czytamy w serwisie gov.pl, o tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie, powinny decydować takie kryteria, jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Dlatego też kwoty wypłacane zatrudnionym mogą się od siebie różnić.

W ustawie o ZFŚS czytamy, że wysokość świadczenia urlopowego, więc również takiego, o które można się ubiegać na zimowy wypoczynek, nie może przekroczyć wysokości omawianego odpisu, czyli 1914,34 zł lub 2552,45 zł. Kwota, jak wspominaliśmy na początku artykułu, zależy od wymiaru czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o wysokości oraz zasadach przyznawania świadczenia są określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gdzie powinno być wskazane:

  • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
  • jaka jest jego wysokość,
  • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,
  • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Kto może otrzymać dofinansowanie do urlopu

Kto jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS i wypłaty dodatku urlopowego? Ustawa wskazuje, że to każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 osób. W przypadku mniejszych zakładów liczących od 20 do 50 pracowników, zawiązanie funduszu odbywa się na wniosek organizacji związkowej.

„Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych” – czytamy na stronie rządowej.

To oznacza, że pracodawca może dać możliwość wypłaty środków dla dziecka zatrudnionego – mogą jednak obowiązywać dodatkowe wymogi – jak np. konieczność przedstawienia faktury za opłacony wypoczynek.

Jak skorzystać z dofinansowania urlopu?

W ustawie dotyczącej ZFŚS wskazano, że świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu zatrudnionemu korzystającemu w roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu lub ferii.

Czy dofinansowanie jest wypłacane tylko w przypadku zorganizowanego wyjazdu? Jak podano w serwisie gov.pl nie ma znaczenia, czy będzie to wycieczka zaplanowana przez biuro podróży, wyjazd na własną rękę czy pozostanie w domu.

Jednak, aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do działu kadr w firmie, w jakiej jesteśmy zatrudnieni. Niektórzy pracodawcy umożliwiają na złożenie wniosku online.

900 zł na ferie dziecka – jak je otrzymać?

Ostatnio w serwisie GazetaPrawna.pl pisaliśmy o dofinansowaniu do zimowego wypoczynku, które organizuje Fundacja „Szansa dla Gmin”. Instytucja ogłosiła rekrutację dzieci i młodzieży na ferie w 2024 roku w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Aby otrzymać dofinansowanie do ferii zimowych należy spełnić dwa warunki. Program obejmuje następujące osoby:

  • dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego,
  • dzieci urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Wypoczynek jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 900 zł na każdego uczestnika. To oznacza, że za turnus trwający 7 dni rodzice muszą zapłacić 750 zł dla dzieci z pełnym dofinansowaniem albo 1650 zł dla osób poza wspomnianym funduszem.

Zimowiska będą organizowane w styczniu dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, na przełomie stycznia i lutego: dla podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego, a w lutym dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Więcej o programie oraz o tym, jak złożyć wniosek można przeczytać na stronie organizatora: www.szansadlagmin.pl.