W okresie przed świętami Bożego Narodzenia wiele firm decyduje się na przyznawanie dodatków świątecznych dla swoich pracowników. W Polsce istnieje kilka rodzajów benefitów, które mogą trafić do rąk pracowników w tym okresie. Niemniej, aby skorzystać z świątecznych bonów, paczek, premii i upominków, pracownicy muszą spełnić pewne warunki. Poniżej przedstawiamy przegląd najpopularniejszych bonusów na Boże Narodzenie 2023.

Bony, paczki, premie czy pracownicze wigilie - to dodatkowe benefity, które często pracownicy otrzymują w okresie przed świętami Bożego Narodzenia (czasami tuż po świętach). "Gwiazdkowe" może być przyznawane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub też w ramach indywidualnej decyzji szefostwa. Na jakich zasadach pracownicy mogą otrzymać świąteczne benefity?

Bony świąteczne, paczki i wigilia z ZFŚS

"Gwiazdkowe" z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to jedna z najczęstszych praktyk udzielania pracownikom benefitów. Jednak nie wszystkie firmy mają ZFŚS. Wiele mniejszych, prywatnych firm nie posiada takiego funduszu.

Zgodnie z przepisami, ZFŚS muszą utworzyć:

  • wszyscy pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników
  • firmy, które zatrudniają minimum 50 pracowników w ramach pełnych etatów lub od 20 do 49 pracowników pełnoetatowych, jeśli o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.
ikona lupy />
Bony, paczki i premie świąteczne 2023 - na jakich zasadach? / dziennik.pl / Konrad Żelazowski

"Gwiazdkowe" 2023 z ZFŚS. Komu przysługuje?

Do świadczeń zZFŚS są uprawnieni zgodnie z ustawą:

  • pracownicy,
  • emeryci i renciści będący byłymi pracownikami,
  • rodziny pracowników,
  • inne osoby, którym pracodawca przyzna w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Pracownik w myśl ustawy o ZFŚS to osoba pozostająca w stosunku pracy z zatrudniającym, niezależnie od tego, czy będzie to umowa o pracę czy też mianowanie. Wyłączone z przywileju korzystania ze świadczeń z ZFŚS są osoby wykonujące obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych.

"Gwiazdkowe" z ZFŚS 2023 - progi dochodowe i wnioski

Przyznawanie świadczeń świątecznych z funduszu uzależnione jest od kryterium socjalnego, tj. sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się pracownik, jego sytuacji rodzinnej i ogólnej, życiowej.

Często regulaminy ZFŚS określają progi dochodów na członka rodziny pracownika, od których uzależniona jest kwota "gwiazdkowego". Im mniejszy jest dochód, tym więcej pracownik dostaje.

Aby otrzymać świadczenie świąteczne pracownicy zwykle muszą wcześniej składać wnioski. Mogą to robić w tradycyjnej papierowej formie lub elektronicznie - w pracowniczych systemach, którymi posługują się ich pracodawcy.

Bony na Boże Narodzenie 2023

Bony świąteczne to jedna z najczęstszych form upominków świątecznych w polskich firmach. Pracownicy otrzymują je zazwyczaj w postaci specjalnych kart podarunkowych do wykorzystania w określonych sklepach czy sieciach. Aby skorzystać z tego benefitu, pracownik musi być zatrudniony w firmie przez określony czas, najczęściej do momentu rozdania bonów.

Bony świąteczne mają zwykle dłuższy termin realizacji, co oznacza, że pracownicy nie muszą ich realizować w okresie przedświątecznym.

Paczki świąteczne 2023

Paczki świąteczne to kolejny sposób, w jaki pracodawcy mogą wyrazić swoją wdzięczność wobec pracowników. Często zawierają one artykuły spożywcze (słodycze, kawy, herbaty, owoce) czy gadżety związane z nadchodzącymi świętami.

Warunki otrzymania paczki mogą różnić się w zależności od firmy. Warto sprawdzić, czy istnieje limit czasowy zatrudnienia czy też czy pracownik musi spełniać konkretne cele zawodowe.

Premie na święta Bożego Narodzenia

Premie świąteczne to dodatkowe środki finansowe, które pracownicy otrzymują w ramach nagrody za ich pracę i zaangażowanie w okresie świątecznym. Firmy zazwyczaj określają konkretne kryteria, które muszą być spełnione, aby zakwalifikować się do premii. Każda z firm może ustalić własne reguły przyznawania premii świątecznych.

Ile wynoszą premie na Boże Narodzenie? Kwoty są bardzo różne i zależą od kondycji firmy i hojności szefostwa. Mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Wigilie firmowe 2023

Kolejnym benefitem, z którego korzystają pracownicy, są tzw. firmowe wigilie. Są to spotkania odbywające się zwykle w niedługim okresie przed Bożym Narodzeniem, w trakcie którego pracownicy gromadzą się na wspólnym poczęstunku (często przypominającym domową Wigilię), dzielą się opłatkiem i przebywają razem w luźnej, niezobowiązującej atmosferze.

Firmowe wigilie finansowane są zwykle ze środków ZFŚS lub - jeśli w firmie nie ma funduszu - przez szefostwo firmy. Zdarza się jednak, że pracownicy sami robią składkę na wigilię firmową.

Kto ma prawo do świątecznych benefitów?

Nie każdy pracownik może skorzystać z przywileju otrzymywania świątecznych bonusów, paczek, czy premii. Często firmy wymagają, aby pracownik był:

  • zatrudniony na pełny etat lub
  • pracował w firmie przez określony czas.

Pracownicy na umowach krótkoterminowych mogą mieć ograniczony dostęp do tych dodatków. Ponadto, pracownicy czasowi lub zdalni również mogą być wyłączeni z tego typu świątecznych benefitów. Jednak pracodawcy w większości starają się obdarować wszystkich pracowników i nie wykluczać żadnej z grup. Taka polityka wpływa korzystnie na atmosferę w firmie.

Kiedy dostaje się bony świąteczne? [TERMINY]

Firmy indywidualnie określają konkretne terminy, w jakich świąteczne bonusy i paczki są przyznawane. Niektóre firmy decydują się na przyznawanie ich przed świętami, inne natomiast po Nowym Roku.

Zdarza się, że bony na święta, paczki i świadczenia pieniężne ("gwiazdkowe") przyznawane są na samym początku grudnia - wówczas pracownicy mogą z nich skorzystać już na mikołajki.

Świąteczne benefity a prestiż firmy

Właściciele firm coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że nagradzanie pracowników dodatkowymi benefitami na święta Bożego Narodzenia korzystnie wpływa na prestiż firmy. Jest ona postrzegana jako miejsce, w którym pracownicy są doceniani.

Przedsiębiorcy, którzy dają swoim podwładnym coś "ekstra", budują w ten sposób wizerunek na rynku. Dzięki temu mają szansę przyciągnąć i zatrzymać pracowników, którzy będą chcieli zostać w firmie na dłużej, bo widzą realne korzyści w pozostaniu w danym przedsiębiorstwie. Bony, paczki czy premie świąteczne są więc wydatkiem, który ostatecznie może się opłacić obydwu stronom.