Jeśli rodzic nie podał danych małżonka, a stara się o świadczenie na drugie dziecko, nie powinien uzupełniać druku. Tak zaleca ministerstwo, ale gminy nie są przekonane.
Samorządy wydały już pierwsze decyzje i wypłaciły pieniądze rodzicom z rządowego programu 500 plus. Większość wniosków czeka jednak na rozpatrzenie, a szybkie podejmowanie rozstrzygnięć w ich sprawie utrudnia to, że te przesyłane drogą elektroniczną zawierają dużo błędów i nie ma w nich wszystkich potrzebnych danych. Co prawda Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało dla gmin wytyczne wskazujące sposoby poprawiania wniosków (ma to ułatwić i usprawnić ich rozpatrywanie), ale te mają wątpliwości co do ich stosowania, bo w przyszłości mogą być zakwestionowane przez organy odwoławcze.
Weryfikacja rodzica