W tym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. Nie jest to jednak zła informacja dla wielu pracowników. Dzień wolny można bowiem będzie odebrać. Jakie są zasady jego udzielania?

Kodeks pracy stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli więc sobota jest w danej firmie lub instytucji dniem wolnym od pracy, to należy pracownikowi udzielić dodatkowego dnia wolnego. Jeżeli okres rozliczeniowy jest miesięczny to oznacza to, iż dodatkowy dzień wolny ma zostać udzielony jeszcze w listopadzie. Kodeks pracy jest w tym wypadku jasny - pracownikowi ma zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

Wolne za 11 listopada - komu się należy?

Należy jednak pamiętać, że dodatkowy dzień wolny za 11 Listopada należy się pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę i pracującym od poniedziałku do piątku.

Pracodawca, który takiego dnia wolnego nie udzieli może otrzymać karę grzywny. Jedynym wyjątkiem jest zwolnienie chorobowe pracownika. I tu jednak są wyjątki - jeżeli obejmuje ono 11 listopada to dodatkowy dzień wolny nie należy się. Jeżeli natomiast zwolnienie kończy się w piątek 10 listopada to pracownik zachowuje prawo do dodatkowego dnia wolnego. Podobnie, jeśli pracownik będzie niezdolny do pracy od 12 listopada.