Wielu rodziców zastanawia się, czy przebywając na urlopie wychowawczym wynikającym z zatrudnienia na etacie, mogą to łączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej. Postaramy się rozwiać wątpliwości.

Korzystanie z urlopu wychowawczego ma na celu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przepisy nie zabraniają, aby dziecko w tym chodziło do żłobka czy przedszkola. Nie jest istotne, ile godzin w ciągu dnia tam przebywa. Ważne jest, “aby rodzic nie przestał sprawować nad dzieckiem stałej opieki”. Tak sprzyjające warunki pozwalają myśleć nad rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jest to możliwe?

Prawo w Polsce zezwala na łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy zarobkowej np. prowadzeniem działalności gospodarczej. W obowiązku takiej osoby leży powiadomienie pracodawcy, u którego wykorzystywany jest urlop wychowawczy, aby ten nie naliczał składek na ubezpieczenie społeczne w miesięcznych raportach wysyłanych do ZUS.

Pracownik bowiem w ramach prowadzonej działalności będzie opłacał pełne składki ZUS, czyli składki społeczne, a także składkę zdrowotną.

Ważne

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego nie może dojść do „trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”, gdyż to kluczowy warunek i cel przebywania na urlopie wychowawczym.

Pracownik ma prawo jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego i prowadzić działalność gospodarczą. W tym czasie nie jest zakazane, aby dziecko uczęszczało do przedszkola czy żłobka. Najważniejsze jest jednak to, aby prowadzenie działalności nie odbiło się negatywnie na sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.