Tak zwana "mundurówka" wzrośnie o jedną piątą od nowego roku. Tak mówi opublikowany tuż przed wyborami projekt nowelizacji rozporządzenia MON z 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.

W projekcie rozporządzenia znajdziemy też wprowadzone należności ubiorów cywilnych. Przysługiwać będą oraz dla niektórych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Centrum Rozpoznania Osobowego.

Mundurówka. Dodatek mundurowy w wojsku – ile wynosi?

Jak napisano w uzasadnieniu rozporządzenia poprzednie stawki zostały wprowadzone w 2019 roku i nie odpowiadały rynkowym. Od tego czasu skumulowana inflacja cen towarów i usług przekroczyła 40 proc i w związku z tym zwiększono stawki równoważnika o około 20 proc.

Według nowych stawekszeregowy przez pierwsze 60 miesięcy służby zawodowej otrzyma od 1 stycznia 2024 r. 563 zł. Kwota ta urosła zaledwie o jeden procent i w założeniu ma sfinansować:

· zakup umundurowania i wyekwipowania,

· pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania

Po 5 latach służby szeregowy z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni otrzyma 2976,00 zł ( kobieta), a poprzednio było 2323 zł, co oznacza wzrost o 28 proc. oraz 2804 zł (mężczyźni, było 2225 zł – daje to wzrost o 26 proc. ). Z kolei w Siłach Powietrznych odpowiednio: 3007 zł i 2969 zł (było 2349 zł i 2361 zł) a w Marynarce Wojennej: 2908 zł i 2416,zł (2231 zł oraz 1915 zł). Kwoty te mają starczyć na:

  • zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,
  • zakup (wykonanie) oznak wojskowych (baretek, które zgodnie z przepisami ubiorczymi mogą być noszone na umundurowaniu, a także oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych),
  • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym umundurowania polowego.

Dodatki na obszycie po awansie

W wojsku funkcjonują także dodatki na obszycie udzielane po awansie. Co ciekawe, nie będą one obejmowały korpusu szeregowych w pierwszych 60 miesiącach służby zawodowej.

Z kolei żołnierz zawodowy awansowany na kaprala otrzyma na obszycie 188 zł (obecnie 171), na sierżanta 289 zł, chorążego - 361 zł, starszego chorążego sztabowego - 468 zł (jest 577 zł), na majora – 345 zł, generała brygady 6952 zł (jest obecnie 6817 zł) , a generała broni – 2225 zł.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2024 roku. Zgodnie z szacunkami resortu obrony narodowej, zmiany należności spowodują wzrost wydatków o ok. 60 mln zł rocznie.