W którym miesiącu 2024 roku najbardziej opłaca się przejść na emeryturę, by tablice trwania życia były jak najbardziej korzystne, a także aby zachować prawo do "trzynastki" i "czternastki"? Dowiesz się z artykułu.

Zapytaliśmy prezesa zarządu Instytutu Emerytalnego Antoniego Kolka, w którym miesiącu jego zdaniem najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 r. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie eksperta, w którym omawia, z czym wiąże się przejście na emeryturę w poszczególnych miesiącach następnego roku.

Styczeń i luty

Przejście na emeryturę w styczniu lub lutym 2024 r. oznacza, że składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2022 r. – 14,4%) oraz waloryzacjami kwartalnymi, począwszy od tej za pierwszy kwartał 2023 r. – tych jeszcze nie znamy.
Osoba, która przejdzie na emeryturę w styczniu lub lutym, nabędzie prawo do trzynastej oraz czternastej emerytury (po spełnieniu warunków), a jej emerytura w marcu 2024 zostanie zwaloryzowana co najmniej o 12,3% (proponowana waloryzacja 2024 r.).

Marzec

Przejście na emeryturę w marcu oznacza, że świadczenie nie zostanie zwaloryzowane według waloryzacji marcowej – a zostanie ustalone na podstawie wartości składek na koncie ubezpieczonego zwaloryzowanych ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2022 r. – 14,4%) oraz waloryzacjami kwartalnymi, począwszy od tej za pierwszy kwartał 2023.

Kwiecień, maj, czerwiec

Przejście na emeryturę w kwietniu, maju lub czerwcu 2024 r. oznacza, że składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2022 r. – 14,4%) oraz ostatnią kwartalną waloryzacją składek za czwarty kwartał 2023 roku. Jednak od kwietnia będą funkcjonować już nowe tablice trwania życia, które raczej obniżą wysokość świadczenia.
Przejście na emeryturę w kwietniu, maju lub czerwcu oznacza brak prawa do „trzynastki” oraz prawo do „czternastki”.

Lipiec, sierpień

Przejście na emeryturę w lipcu lub sierpniu oznacza, że składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2023 r. – najprawdopodobniej 12,3%, ale nie ma jeszcze danych) oraz waloryzacjami kwartalnymi aż do ostatniej kwartalnej waloryzacji składek, której dokonuje się, skończywszy na waloryzacji za pierwszy kwartał 2024 roku. Jednak od kwietnia będą funkcjonować już nowe tablice trwania życia, któreraczej obniżą wysokość świadczenia. Przejście na emeryturę w lipcu lub sierpniu oznacza brak prawa do 13. oraz prawo do 14. emerytury.

ikona lupy />
Antoni Kolek, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej, doradca podatkowy, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., of Counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie / Źródło zewnętrzne

Wrzesień

Przejście na emeryturę we wrześniu oznacza, że składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2023 r. – najprawdopodobniej 12,3%, ale nie ma jeszcze danych) oraz waloryzacjami kwartalnymi aż do ostatniej kwartalnej waloryzacji składek, której dokonuje się, skończywszy na waloryzacji za pierwszy kwartał 2024 roku. Jednak od kwietnia będą funkcjonować już nowe tablice trwania życia, które raczej obniżą wysokość świadczenia. Przejście na emeryturę we wrześniu oznacza brak prawa do 13. oraz prawdopodobnie brak prawa do 14. emerytury.

Październik, listopad, grudzień

Przejście na emeryturę w październiku, listopadzie lub grudniu oznacza, że składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli za 2023 r. – najprawdopodobniej 12,3%, ale nie ma jeszcze danych) oraz waloryzacjami kwartalnymi aż do ostatniej kwartalnej waloryzacji składek, której dokonuje się, skończywszy na waloryzacji za pierwszy kwartał 2024 roku. Jednak od kwietnia będą funkcjonować już nowe tablice trwania życia, które raczejobniżą wysokość świadczenia. Przejście na emeryturę w październiku, listopadzie lub grudniu oznacza brak prawa do 13. oraz brak prawa do 14. emerytury.

Podsumowanie

Jak podkreśla Antoni Kolek, każdy miesiąc niepobierania świadczenia oznacza jego „utratę”.

Podsumowując, dobre miesiące na przejście na emeryturę w 2024 roku to styczeń i luty, bo świadczenie oblicza się na podstawie korzystnych tablic życia oraz już w marcu świadczenie będzie podniesione o co najmniej 12,3%, a także zachowuje się prawo do 13. i 14. emerytury.