– EuroSkills to fantastyczna okazja dla młodych ludzi, aby rywalizować i wymieniać doświadczeniami. To zwiększa motywację i podnosi wartość dobrej edukacji, zwłaszcza zawodowej, zachęcając młodych do wyboru tego rodzaju kształcenia – powiedział Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans podczas finałów EuroSkills 2023 w Gdańsku.

Komisarz Schmit mówił o tym, że rozwój oparty na nowych technologiach pociąga za sobą zmiany na rynku pracy. Rośnie znaczenie wyszkolonych specjalistów STEM i TVET, co powoduje konieczność stworzenia młodym ludziom szans na rozwój w tych dziedzinach.

– Z jednej strony mamy wiele wolnych miejsc pracy, a z drugiej ludzi, którzy nie mają wystarczających szans na zdobycie potrzebnych umiejętności. Musimy zmniejszyć to niedopasowanie, dlatego różne programy są ukierunkowane na cel, aby dać młodym ludziom najlepsze możliwe szanse, a zwłaszcza tym, którzy mogą mieć trudności ze znalezieniem swojej drogi – powiedział Nicolas Schmit.

Unijny komisarz zwrócił również uwagę na konieczność niwelowania luk między szkolnictwem technicznym, a uczelniami i biznesem. Wskazał wiele obszarów wspólnych, które łączą obie sfery.

– Inicjatywy takie jak EuroSkills promują aspekt dualny, gdzie umysł i ręce idą ze sobą w parze. Musimy bardziej zbliżyć te dwa obszary i pokazać, że potrzebujemy nie tylko dobrego umysłu, ale także „sprytnych rąk”. To właśnie wyróżnia edukację zawodową i nadaje jej siłę, zwłaszcza z perspektywy gospodarki i biznesu. Jednak nie robimy tego tylko dla wskaźników gospodarczych. Naszym celem jest przede wszystkim, aby obywatele czerpali satysfakcję z pracy, byli konkurencyjni i mieli dostęp do jakościowych miejsc pracy oraz dobrych płac – podkreślił.